Fiți plini de Duhul – Ioan Marini

Aţi citit cap. 8 din epistola către Romani? Aici este arătată viaţa în Hristos, viaţa plină de har şi putere pe care credinciosul o are în Hristos Iisus Mântuitorul său.

Dar, întrebarea este: poate fiecare din noi – şi cei mai slabi dintre noi – să aibă plinătatea vieţii în Hristos, aşa cum este arătată în acel capitol din Biblie? Cuvântul lui Dumnezeu ne încredinţează, că da, se poate. Dovada o găsim în foarte multe locuri din Scriptură. Iată două: „ Eu am venit ca oile mele să aibă viaţa şi s-o aibe din plin” (Ioan 10).

Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea lui Dumnezeu – Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri (Coloseni 2, 9-10).

„Viaţă din belşug.”

„Voi aveţi totul deplin în El.”

Aceste două spuse arată lămurit că pentru cei credincioşi, (oile Mele) este har din destul, pentru a trăi acea viaţă deplină în Hristos, despre care s-a amintit mai sus. Cine se mai îndoieşte când Dumnezeu a vorbit?

Acest dar de preţ, această viaţă minunată este darul pe care-l primesc toţi cei ce cred, cei ce primesc pe Domnul şi îşi deschid inima pentru El.

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie” (Ioan 7, 37-38).

Darul pe care-l primesc, cei ce primesc mântuirea, împlineşte toate nevoile lor duhovniceşti; ba încă au şi de trecut. Din prisosul acestei bogăţii, îmbogăţesc alte şi alte vieţi – cum a spus Domnul şi Samarinencii.

Primindu-L pe El, ai, în locul găleţii sărăcăcioase – izvorul de apă vie; viaţa ta devine un canal, prin care curg râuri de apă vie.

Cuvântul lui Dumnezeu ne încredinţează că îndată ce credinciosul primeşte pe Domnul Iisus ca Mântuitor al său, el este în Duhul şi Duhul este în El. Este cu neputinţă de-a primi pe Fiul şi de-a respinge pe Duhul (Rom. 8,9).

În gândirea dumnezeiască darul Duhului Sfânt are un scop tot aşa de precis ca darul Fiului. Prin Fiul păcătosul are viaţă, prin Duhul, credinciosul are viaţa din belşug.

Dumnezeu vrea ca toţi creştinii să aibă o viaţă duhovnicească adâncă şi crescândă. Iar această viaţă se poate avea numai prin Duhul Sfânt.

O viaţă plină de Duhul

Dumnezeu ne arată, în Cuvântul Său, culmea cea mai înaltă pe care credinciosul o poate atinge, în legăturile sale cu Duhul Sfânt.

„Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duhul” (Efeseni 5, 8).

„Fiţi plini de Duhul” – Iată plinătatea! Acesta este dreptul de întâietate al fiecărui creştin. Naşterea din nou îţi dă dreptul la plinătatea Duhului.

Dispreţuiţi voi dreptul de întâietate ca Esau care l-a vândut pentru o mâncare?

Alegeţi voi mai bine plăcerile lumii, poziţia socială, mărirea şi slava lumii în locul plinătăţii Duhului Sfânt?

„Fiţi plini de Duhul”. Fiecare credincios are nevoie de aceasta. Nimeni n-ar putea să trăiască o viaţă într-adevăr duhovnicească fără să aibă plinătatea Duhului. O sută douăzeci de persoane o dobândiră la Rusalii; între acestea numai doisprezece erau apostoli. Câteva din ele erau femei, care s-au întors la ele acasă, să facă bucate, să coase, să aibă grijă de copiii lor; alţii erau bărbaţi, care s-au dus la câmp, sau la alte lucruri ale lor.

Biblia nu ne dă numele decât la puţini din ei, dar cu siguranţă, fluvii de apă vie curgeau din ei.

Să nu spui că eşti prea tânăr pentru a fi plin de Duhul.

Nu spune că eşti prea bătrân, prea păcătos, că prea aveţi multe obiceiuri vinovate, că este prea greu pentru a fi sloboziţi. Nu! Nu! Recunoaşte-ţi numai că cea mai mare nevoie a inimii voastre este de a fi plină de starea Lui de faţă supuneţi-i Lui, voinţa voastră, şi El va face restul. „Fiţi plini de Duhul”, este datoria fiecărui creştin.

A refuza viaţa ce ţi-o dă Hristos, şi viaţa din belşug prin Duhul Sfânt, este cel mai mare păcat al credinciosului. A fi umplut de Duhul Sfânt nu este lăsat la alegerea noastră; ea este o obligaţie. „Ei au fost toţi umpluţi de Duhul Sfânt”.

Aveţi voi această plinătate?

Dacă nu, doriţi s-o aveţi? Ea este pentru voi apa vie şi voi suferiţi de sete „Dacă însetează cineva” iată o condiţie foarte simplă: Să înseteze. Să vină la Mine şi să bea.

Veniţi şi beţi. Beţi până vă veţi stinge setea, până ce veţi avea plinătatea Duhului până ce se va revărsa din voi apa cea vie.

Plinătatea Duhului este pentru toţi aceia cărora le este sete şi vor să bea din Apa Vieţii.

Ioan Marini, „Familia Creștină”, anul 1942, nr. 4-5, pag. 8