Fața și fățărnicia (II) – Traian Dorz

Crezând Cuvântul lui Dumnezeu, crezi în lucrările Sale. Și crezând lucrările Sale, crezi Cuvântul Său. Pentru că fiecare cuvânt al Lui se întrupează la timpul său într-o lucrare, într-un eveniment, într-o împlinire.

Nici un cuvânt al lui Dumnezeu nu rămâne fără împlinire. Fiecare ban al Domnului are acoperirea în aur. Profețiile lui Hristos devin istoria, făgăduințele Lui devin realitatea și fiecare cuvânt al Său devine trup, adică eveniment la vremea rânduită împlinirii sale după cum fiecare mugur bun de pom devine rod și fiecare boboc devine o floare la vremea lui.

Făgăduințele Domnului sigure de astăzi vor fi realitatea sigură de mâine. Căci nimic nu este mai sigur din cer și de pe pământ decât împlinirea Cuvântului dumnezeiesc (Psalmul 102, 25-27; Luca 16, 17; I Petru 1, 25).

Dacă credeți Istoria și Realitatea, Trecutul și Prezentul, atunci voi credeți chiar Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă tocmai profețiile Sale le-au lucrat acestea. Dacă credeți faptele, voi credeți tocmai Cuvântul, căci ele sunt în El. Și dacă credeți în prezentul acesta, care era viitorul ieri, voi trebuie să credeți și în viitorul de azi, care este prezentul de mâine.

Viitorul va fi sigur, absolut și exact, întocmai așa cum ni-l înfățișează înștiințările Cuvântului lui Hristos. Va fi numai întruparea înștiințărilor Lui. După cum boabele care sunt acum în saci sunt holdele verzi din primăvara viitoare și pâinea din toamna care îi va urma.

Lucrările lui Hristos sunt una și aceeași cu cuvintele Lui. Nu veți avea nici o dezvinovățire dacă nu le veți crede. Iar crezând lucrările lui Hristos, veți ajunge să credeți în El. Dar numai dacă veți fi sinceri. Și veți gândi înțelept.

După ce a trăit în mijlocul oamenilor plin de har și de adevăr și după ce a umblat din loc în loc, făcând bine, și după ce a făcut toate lucrările pe care Tatăl I le dăduse să le facă, acum Hristos este slăvit, iar mâine va veni ca Judecător al tuturor celor ce au crezut ori n-au crezut lucrările, cuvintele și existența Lui.

Hristos, după ce a propovăduit tuturor Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și după ce a dat tuturor oamenilor o pildă și o poruncă să calce pe urmele Lui, acum este Împăratul Veșnic Care a întemeiat o Împărăție Veșnică, a cărei temelie este Dragostea și ai cărei moștenitori vor fi cei ce iubesc.

Hristos, după ce Și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru păcatele și mântuirea întregii lumi, acum, scăpat pe totdeauna din mâinile oamenilor, are soarta veșnică a tuturor oamenilor în Mâinile Lui.

O, binecuvântate Mâini ale Mântuitorului nostru iubit, ocrotiți dulce și fericiți pe totdeauna părtășia noastră cu El în dragoste și cântare. Amin.

Traian Dorz, Avuția sfântului moștenitor