Dulce și amar (I) – Traian Dorz

Nu le vorbiți oamenilor numai dulce despre Cuvântul Domnului: „Veniți la Mine”. Ci faceți-i să vadă cu amar prețul Crucii și al Patimilor, ca să știe ce este păcatul și cât costă mântuirea. Spre a ști și ce vor merita cei nepăsători. Nu le vorbiți oamenilor numai dulce despre Împărăția cerurilor, ci le înfățișați cutremurător și amar șisfințenia pe o cere Dumnezeu de la cei care doresc s-o moștenească (Apoc 21, 27; 22, 12-15). Fiindcă numai adevărata groază de pierzare îi va călăuzi pe oameni spre adevărata mântuire. Glasul dragostei îl aud prea puțin.

Numai Puterea Lui Dumnezeu poate despica o inimă uscată de necredință, ca să izvorască din ea lacrimile pocăinței și floarea nașterii din nou.Din floarea aceasta nu numai dulceața iubirii, ci și amărăciunea încercărilor va pregăti rodul mântuirii adevărate. Numai Dumnezeu, cu puterea Lui cea mare, a despicat și întunericul în care zăceam noi și a făcut ca să izvorască acest râu binecuvântat, care este Lucrarea Oastei Sale, din izvoarele curate ale căruia ne adăpăm noi mereu si mereu. O, câtă datorie avem cu toții ca să-l păstrăm curat cum ni l-au lăsat înaintașii noștri, pentru ca urmașii să se bucure cu adevărat de el cum ne-am bucurat noi la început.

Ce minunat lucrează harul lui Dumnezeu oriunde el este primit și lăsat să lucreze după voia Sa! Ce puternic despică atunci sabia Cuvântului Sfânt uscăciunea împietrită a inimilor și ce râuri de suflete ies, ca din pământ, să-L urmeze cu bucurie pe Hristos! Asta este răsplata lucrătorilor curați și smeriți.

O, ce râuri de înțelepciune, de descoperiri, de cântări, de rugăciune și de iubire izvorăsc din sufletele care până azi erau ca niște pustietăți pline de jale și de prăpăd! Ce râuri de roade ale Duhului Sfânt, din care se adapă atât de multe popoare, și veacuri, și întinderi, sunt acum acolo unde era numai uscăciune! Da, numai Puterea lui Dumnezeu e în stare să facă toate acestea. Dar ce minunat le face El la vremea Lui!

Dreptatea Domnului face judecată și înțelepciunea Lui înlătură orice căpetenie care se împotrivește Domnului și împlinirii planurilor Sale pe pământ. Vine odată vremea să vadă ce dulce este acest adevăr toți cei care s-au înșelat cu amar, crezând că nu va mai veni niciodată.

Vine Ziua cea din Urmă când, în chip văzut, Puterea lui Hristos va zdrobi orice stăpânire vrăjmașă și orice căpetenie rea. Și astfel se va așeza domnia Lui, în care va fi pace și dreptate veșnică, după cum ne rugăm și cerem asta zilnic în rugăciune către Tatăl nostru. Acum cred – dulce – numai unii asta… Atunci o vor vedea amar cu toții.

Traian Dorz, Pășunile dulci