Dă lumină ochilor mei! – Traian Dorz

Doamne Dumnezeul și Mântuitorul nostru cel plin de bunătate și milă, Tu ești Înțelepciunea (Proverbe 8, 22-31) și Tu ești Lumina lumii (Ioan 8, 12)

Tu ai spus că ochiul este luminătorul trupului și că, dacă acest mădular este bun, tot trupul este plin de lumină, iar dacă este rău, tot trupul zace în întuneric.

O, te rugăm, ascultă-ne când ne rugăm pentru lumina ochilor noștri, pentru cei aleși ai Tăi pe care i-ai pus în fruntea noastră, ca să ne lumineze și să ne îndrume.

Dă lumina Ta, Doamne, acelora pe care i-ai pus Tu să stea în fruntea popoarelor; ochilor lor, pentru ca ei, văzând limpede voia Ta, să conducă la pace și la mântuire pe acei în fruntea cărora i-ai așezat.

Depărtează de peste vederile lor fumurile mândriei, ceața amăgirilor și întunericul păcatului.

Și îndrumă-i Tu întotdeauna, pentru ca și cei pe care ei îi îndrumă să poate viețui în pace.

Pentru ca și ai Tăi să poată duce o viață pașnică și liberă, sub stapânirea lor pașnică (Romani 13, 3-4).

Dă lumina Ta, Doamne, ochilor asezați în fruntea Bisericii Tale, slujitorilor Tăi puși de Tine în fruntea ei (Romani 13, 1).

Fă-i să aibă lumina de Sus.

Și lumina vieții.

Pentru ca, trăind în lumină și umblând în curăție, învățând și viețuind întru totul după voia și îndrumarea Ta, să ne poată fi și nouă tuturor îndrumători și luminători totdeauna treji și totdeauna strălucind.

Ca să se mântuiască și pe ei și pe cei care îi ascută (1 Timotei 4, 16).

Dă lumina Ta, Doamne, părinților noștri trupești și sufletești care sunt pentru noi ochii ce ne îndrumă viața și mintea…

Ei veghează asupra sufletelor noastre și asupra umblării noastre în lumina Ta și pe calea Ta.

Pentru ca tot ce ne învață ei și tot ce ne arătă prin trăirea lor, să fie înțelepciune, iubire, bunătate, înfrânare, evlavie și sfințenie.

Ca astfel și noi, crescând sub o astfel de îndrumare sănătoasă,

fiind sfătuiți drept,

și mustrați la timp,

și opriți la vreme de la tot ce este rău, și vegheați neîncetat cu iubire și cu grijă, să putem ajunge plini de roadele minunate ale Duhului Sfânt (Galateni 5, 22-23).

Dă lumina Ta, Doamne, învățătorilor noștri, scriitorilor noștri, cântăreților noștri, educatorilor noștri și tuturor celor care ne împrumută nouă lumina sub orice formă.

Dă-le lumina inspirației, lumina pătrunderii, lumina expresiei, lumina Adevărului Tău,

Pentru ca tot ce primim de la ei să fie luminat și luminos, trezind și în noi niște roade la fel.

Ferește-ne, Doamne, de luminile false și goale ale teoriilor zadarnice și mincinoase. Care ar duce la pierzare și sufletele noastre și pe ale celor care ne urmează pe noi.

Dă lumina Ta, Doamne, și ochilor duhovnicești ai fiecăruia dintre noi.

Ca fiecare avându-și sănătoși și curați ochii sufletului, să poată deosebi rătăcirea de adevăr, vorba de faptă, duhul fals de cel curat,

ascultarea de prefăcătorie și cuvintele lui Dumnezeu de cuvântările oamenilor.

Ca să putem cu toții vedea și urma totdeauna voia Ta, Doamne, cea sfântă, plăcută și desăvârșită (Români 12, 2).

Dă lumina Ta, Doamne, și ochilor mei sufletești și ajută-mi să pot desluși totdeauna calea Ta cea curată dintre toate căile ispititoare ale oamenilor.

Să pot deosebi pe cel curat dintre cei înșelători și să pot deosebi duhul cel bun de mulțimea celor rele.

Să văd totdeauna și din timp unde este primejdie și să mă feresc și pe mine și pe alții ca să nu cădem în ea.

Să ocolesc ceea ce arde, ceea ce întinează, ceea ce otrăvește, ceea ce ucide.

Fă-mă, Doamne, un ochi curat pentru toți cei care umblă în lumina mea, pentru ca nici unii să nu se afle înșelați.

Ca să nu mă învinuiască nimeni în Ziua Judecății, înaintea Ta, că i-am înșelat și că din pricina mea au căzut în pierzare.

Ci tuturor celor îndrumați de mine ajută-mă să le arăt cu cuvântul și cu trăirea mea, calea adevărului și a mântuirii Tale, Doamne. Amin.

Traian Dorz, Hristos, Comoara Psalmilor, vol I