Curăția cărării tânărului – Traian Dorz

Problema educației tineretului este o problemă foarte însemnată și de aceea fiecare familie, fiecare biserică și fiecare popor și-o pune – sau ar trebui să și-o pună – cu foarte multă grijă. Pentru că de această educație depinde în cea mai mare măsură nu numai fericirea sau nefericirea celor care au sau nu au tineret, ci întreg viitorul lor.

Nu este tot una a nu avea copii sau a-i avea, nici tot una a-i avea buni – sau a-i avea răi. De aceea, orice părinți, orice biserică și orice neam, trebuie să-și pună problema îndrumării tineretului pe calea curăției, pe calea cinstei și a credinței, mai presus chiar de problema pâinii pentru ei. Căci, câtă vreme facem totul pentru a le asigura tinerilor noștri o viață cât mai plină de veselie, de avantaje și de confort, și de belșug, și de distracții, dar nu ne silim să facem nimic, sau aproape nimic, pentru îndrumarea lor stăruitoare, atentă și reală pe căile curăției, noi n-am făcut pentru ei încă nimic bun. Câtă vreme nu ne dăm silințele deloc sau aproape deloc să le ținem curate cărările tinerilor noștri, ferindu-i de tot ce le poate întina ochii și urechile, și mintea, și inima, stricându-i – atâta vreme le facem rău, și nu bine. Îi împingem la moarte, și nu la viață. Și le pregătim nenorociri, și nu fericire.

Ca în toate problemele vieții pământești și – oricât de însemnate ar fi aceste probleme –  Hristos Domnul aduce și în problema îndrumării tineretului rezolvarea unic folositoare și deplin fericită. Această rezolvare este îndreptarea tineretului după Cuvântul Său curat și mântuitor.

Nimeni nu-L poate suplini pe Hristos în educația tineretului – și nimic nu poate înlocui Cuvântului Lui în călăuzirea lor. Numai prin Hristos, pâinea îl va crește cinstit, iar cartea îl va îndruma sănătos. Fără Hristos, pâinea necinstită și cartea infecțioasă îl vor crește nedemn și-l vor îndruma dezastruos. Fără Hristos, oricâtă avuție ar avea un neam și oricât de multe mijloace și posibilități, și oricât de multă cunoștință, – ba chiar cu cât mai multă are – nu îi vor fi spre folos, nici spre o adevărată fericire, ci tocmai spre un și mai mare rău.

Cum își va ținea tineretul curată cărarea vieții sale? – este întrebarea cea mai mare. Cărarea educației și a trăirii sau a sănătății și a conștiinței sale. Numai îndreptându-se după Cuvântul lui Hristos! Numai așa!

Cum vom putea ține curată cărarea neamului nostru spre un viitor fericit?  Îndreptând tineretul printr-o educație creștinească! Prin Cuvântul lui Hristos, spre trăirea ascultării de Dumnezeu! Numai așa!

Cum vom asigura familiei noastre și Bisericii, adunării și societății noastre un viitor luminos? Numai crescând tineretul și îndrumându-l pe cărările curate, arătate de tot Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Introducându-l în trăirea și rânduielile vii și sănătoase ale învățăturilor Sale sfinte! Așa – și numai așa!

Dar pentru aceasta trebuie, mai întâi, ca noi înține, noi, părinții lor trupești și sufletești, cu toții, să fim pătrunși de conștiința răspunderii față de Dumnezeu și față de sufletele tuturor celor care vin după noi! Atunci, Dumnezeu ne va binecuvânta totul.

O, Marele nostru Dumnezeu Drept și Bun, Te rugăm adânc, cu toată conștiința marii răspunderi pe care o avem față de viitorul familiei, al Bisericii și neamului nostru, să ai milă de noi și de toți copiii noștri, și de copiii copiilor noștri. Trezește, Doamne, mintea sănătoasă, ca să primim problema îndrumării tineretului nostru cu toată conștiința marii răspunderi pe care o avem pentru felul cum îi creștem!

Nu ne lăsa, Doamne, să-i lipsim pe tinerii noștri de Tine și de Cuvântul Tău. Nu ne lăsa, Doamne, să ne îngrijim pentru ei mai întâi de nimic altceva, de cât de Tine și nu-i lăsa nici pe ei să caute mai întâi altceva, decât Cuvântul Tău și curăția cărărilor Tale. Căci, fără Tine, toate le vor fi spre nefericire și blestem, dar prin Tine toate le vor fi spre binecuvântare.

O, Doamne Iisuse Hristoase, mai presus de orice, Te rugăm, îndreaptă tineretul nostru și ajută-ne  și pe noi să-l îndreptăm neîncetat pe calea curăției, spre viață. Amin.

Traian Dorz, Comoara Psalmilor, vol. 7