Cu ochii țintă – Ioan Marini

Cu ochii țintă la Căpetenia și Desăvârșirea noastră. (Evrei 12, 2)

Lozinca biruinței unui creștin viu și luptător este apelul de la Evrei 12, 2: cu ochii țintă spre Cel ce este Căpătenia și Desăvârșirea credinței noastre, cu ochii țintă spre Iisus cel răstignit, cu ochii țintă spre Iisus Biruitorul.

Duhul Sfânt lucrează neîncetat să ne ridice privirea la Căpetenia luptei și desăvârșirii noastre, să nu ne privim pe noi, ci să-L privim pe Cel Răstignit pe crucea Golgotei pentru noi și mântuirea noastră. Dar, de altă parte, diavolul lucrează tocmai contra. El își bate mereu capul cum să ne întoarcă privirea de la ținta unde trebuie să privim. La punctul acesta se dă o luptă de mântuire. Duhul Sfânt ne zice: uitați-vă în sus, la ținta mântuirii voastre! Iar diavolul de altă parte, ne șoptește să ne uităm în jos. Să ne uităm la noi înșine, la puterile noastre, la slăbiciunile noastre, la îngâmfarea noastră, la eul nostru.

Când Duhul Sfânt îl cheamă pe cel păcătos să se uite țintă la Cel care îl poate face curat și mântuit, diavolul îndată sare cu șoapta: Tu ești prea păcătos pentru așa ceva, tu nu poți ținea așa ceva, ești prea slab să intri în Oaste. Sau, dacă cu asta nu ne poate amăgi, satana întoarce cartea: Ce-i? Că doar  n-o să mă fac călugăr, eu imi fac datoria și pentru suflet, cum au trăit strămoșii noștri pot și eu să trăiesc. O, ce viclean mare este satan în punctul acesta, de-a întoarce privirea omului să nu privească țintă la Căpetenia desăvârșirii și mântuirii. Îl îndeamnă satan pe om să se uite la puterile lui, la banii lui, la averile lui, la prietenia lui, la iscusința lui, la eul lui. Și numai când omul ajunge de nu mai poate face nimic abia atunci își ridică ochii în sus.

Dar ispita rămâne aici de multe ori și pentru cei care îl caută pe Domnul. Fratele meu, când îl privești țintă pe Iisus cel Răstignit, eu te rog nu te mai gândi deloc la eul tău, la slăbiciunile tale, la credința ta, la râvna ta ci te uită țintă la darul cel scump și sfânt care ți se dă de sus de pe Crucea Golgotei prin Sângele și meritele lui Iisus cel Răstignit pentru tine și mântuirea ta.

Nu te gândi niciodată la ce ești tu, ci gândeștete mereu ce este Domnul și ce a făcut El pentru mântuirea ta. Și privește clipă de clipă țintă spre El. Fie că ești liniștit, fie că ești în furtună, fie că ești sărac ori bogat, tare ori slab, sănătos ori bolnav, privește clipă de clipă țintă la Cel care singur te poate mântui.

Frați ostași, aceasta este și lozinca biruinței noastre, să privim țintă spre Căpetenia luptei și desăvârșirii noastre. Să privim țintă clipă de clipă la Cel care singur ne poate duce la biruință. Ispitele și atacurile lui satan numai cu această privire se pot birui. Deci țintă la Căpetenia luptei și desăvâșirii noastre. Țintă la Iisus Biruitorul!

 

Ioan Marini, Ziarul Ostașul Domnului, anul 1935, nr. 3-4, pag. 1