Creatori și creații (II) – Traian Dorz

Adevărul este Hristos în Sfânta Sa Biserică vie. Și în Sfânta Sa Scriptură. Pentru că în acestea este și rămâne Cuvântul lui Dumnezeu, Cel Unul, Adevărat și Viu! Iar Cuvântul Său este Fiul Său, Iisus Hristos. Adevărul este ceea ce Este. Adică realitatea adâncă. Aceea care nu se schimbă. Aceea care nu piere. Aceea care nu se învechește. Aceea care nu scade. Aceea care nu se contrazice. Aceea pe care suntem fiecare datori să o primim și să o urmăm. Adevărul este ceea ce este Etern Înalt, Etern Curat, Etern Statornic, Etern Frumos, Etern Valabil; și aceasta este în Sfânta Biserică vie, fiindcă ea este Trupul lui Hristos, și în Sfânta Scriptură, care este Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Descoperire pe înțelesul nostru a ceea ce depășește orice înțelegere și pricepere a noastră.

Ca tot ceea ce este din Dumnezeu, Sfânta Scriptură nu poate fi desființată. Nu poate fi nici nimicită, nici dezmințită, nici de oameni, nici de întâmplări, nici de timp. Ea este adevărul. Sfânta Biblie nu poate fi dezmințită nici în întregimea ei, nici în vreo parte mare sau mică din ea (Matei 24, 34-35). Nu poate fi desființată, nici deformată, nici de răutatea oamenilor, nici de răstălmăcirile lor, nici de știință, nici de prostia lor. Nici de descoperirile, nici de acoperirile lor.

Ea este mai presus de toate astea.

Sfânta Scriptură este Cartea Realităților Universale. Ea cuprinde toată Știința, toată Arta și toată Tehnica și Gândirea omenirii, depășindu-le nespus de mult pe toate acestea. Biblia cuprinde tot ceea ce poate descoperi vreodată geniul uman. Dar încă și mai mult. Pentru că ea este alcătuită de geniul Divin.

Ceea ce știința a descoperit abia acum sau nici n-a descoperit încă, Sfânta Scriptură proclamă de mii de ani. În ea sunt arătate și spuse, cu veacuri înainte, adevăruri la care știința ajunge târziu, după muncă și muncă, și în măsură atât de jalnic de neînsemnată. Dar toate acestea le vezi numai când le vine vremea să se împlinească. Abia atunci bagi de seamă că ele s-au spus cu mult înainte; dar știința, înaintând încet, ajunge cu greu și târziu la etape pe care credința le-a atins, în zborul ei, cu ușurință. Și le-a depășit de mii de ani.

O, de când spune Biblia că atomul (pe care nimeni nu-l poate vedea) este nevăzuta materie din care sunt plămădite toate lucrurile care se văd (Evrei 11, 3)! Atunci unde este adevărata știință?

O, de mii de ani spune Biblia că pământul este un glob spânzurat pe nimic (Iov 26, 7).

Ce luminați și ce luminoși sunt cei ce cred! Ce înțelepciune este cea a lui Dumnezeu!

Binecuvântat să fie Cel ce ne-a revelat-o! Amin.

Traian Dorz, Avuția sfântului moștenitor