Casa – Pr. Iosif Trifa

Bătrânii noștri nu erau poate așa de ocoși și învățați ca noi, nepoții lor de astăzi, dar, în schimb, ei aveau mai multă înțelepciune de viață și o mai adâncă înțelegere a rosturilor vieții celei adevărate. Așa, între altele, bătrânii noștri privegheau neîncetat să fie casa lor curată, cinstită și ferită de purtările cele slabe. Numele de „casă” era, la bătrânii noștri, un nume sfânt, pe care-l apărau de păcate cu ochi de vultur și mână de fier.

Dar astăzi nu mai este așa. Din casele oamenilor de azi parcă, pe zi ce merge, ies afară purtările și datinile cele vechi și bune și, în locul lor, intră altele, noi și rele. În vremea bătrânilor noștri, tata din casă era acela care mișca toate și fără voia și știrea lui nimeni nu se putea mișca. Mulți tați de astăzi însă dorm liniștiți de seara până dimineața, în vreme ce copiii lor umblă nopțile și își otrăvesc sufletul.

Ba încă ceva mai mult decât atâta. Mai zilele trecute, un prim pretor îmi spunea că în plasa lui s-au scos câteva sute de drepturi de făcut joc și petrecere în case private, iar un cititor de-al nostru îmi scrie că „e mai rău de când ni s-au închis crâșmele, că au început casele oamenilor să se facă crâșme. Se mută crâșmele acum, Domnule Părinte, în casele oamenilor” (și în mijlocul copiilor!) Asta înseamnă că sunt unii părinți, unii tați și unele mame, care cu voia își strică casa, în loc să o întărească. Cu asta odată, slăbește și țara și neamul, pentru că casa și familia este temelia pe care se reazemă o țară și un neam.

Cititorule! De-ți ai tu casa ta și ești conducătorul ei, ai de grijă că tu trebuie să fii ca un preot în ea. Răspunderea sufletească ce o are un preot pentru păstorirea turmei sale din biserică, tot acea răspundere o ai și tu pentru grija și purtările celor din casa ta. Nu uita niciodată că purtările cele bune binecuvintează munca din casa ta. Iar cele rele strică munca și norocul casei tale.

Despre casa lui Zacheu, Mântuitorul Hristos a zis: „Iată, mântuire s-a făcut casei acesteia”; iar despre alta a zis: „Iată, vi se lasă casa voastră pustie” (Luca 13, 35). Casa ta să fie casa lui Zacheu în care a intrat Mântuitorul cu bucuria mântuirii.

Pr. Iosif Trifa, Lumina Satelor, nr. 5, 11.02.1923