Biserica și Biblia (I) – Traian Dorz

Zadarnice au fost toate prigoanele împotriva Bisericii și a Bibliei, toate rugurile și toate torturile, toate înterzicerile și urmăririle, toate combaterile și diversiunile organizate împotriva învățăturii și a Numelui lui Iisus Hristos.  După fiecare val al acestora, puterea înnoitoare și vie a lui Dumnezeu a făcut ca Adevărul și Credința Lui să iasă mai puternice și mai curate din ele. El Însuși, Care locuiește în ceruri, are grijă de aceasta. Și El va veghea totdeauna cu grijă asupra Bisericii și a Bibliei Sale și asupra tuturor vrăjmașilor acestora.

Dumnezeu vede bine tot ce se organizează în contra Lui și alor Lui. Știe bine de de toate consfătuirile vrăjmașe și de toate hotărârile puse la cale în aceste consfătuiri. El îngăduie ca multe din aceste hotărâri să ajungă la o parte din realizare, – dar numai atâta cât este în folosul duhovnicesc și veșnic al credincioșilor Săi sau al Lucrării Sale, ca să se împlinească tot ce a fost spus mai dinainte de preștiința lui Dumnezeu.

Niciodată Dumnezeu nu va îngădui ca vrăjmașul șă-si realizeze nimic mai mult din planurile lui, peste marginea rânduită de El. Îndată ce vrăjmașul a ajuns această limită, Dumnezeu cu ușurință, va spulbera tot ce s-a uneltit împotriva Lui. Iar rezultatul va fi tocmai contrariul celor plănuite de cel rău, căci una din pedepsele date diavolului este tocmai aceea de a vedea renăscând tot mai frumos ceea ce el credea că a nimicit. Și înălțându-se mereu și mai puternic ceea ce el luptase să dărâme.

Să nu vă temeți niciodată voi, cei care credeți în Numele Dumnezeului Celui viu, și voi, cei care nădăjduiți în numele Hristosului Său, și voi cei care luptați în Oastea Domnului Iisus, Biruitorul cel Veșnic, – căci oricât de lungă și de grea ar fi apăsarea și lupta voastră, Iisus, Cel care este Viu și Biruitor în vecii vecilor, veghează și le va pune capăt strălucit pentru voi. Nu vă temeți! Credincioși ai Domnului Iisus, oricât de greu și de lung ar fi chinul vostru, să nu vă temeți, căci Cel care locuiește în Ceruri va vedea și de voi și va vedea și de chinuitorii vostri. În mâna Lui este și puterea lor – dar și puterea voastră! Iar grija Lui pentru voi nu va îngădui să vi se întîmple decât atâta cât vă este necesar spre bine. Chiar dacă atunci, din pricina necazului vostru, voi nu puteți nici întrezări aceasta.

Vrăjmașii lui Dumnezeu își vor primi la timp răspunsul – și plata pentru faptele lor. Autoritatea și Numele lui Hristos vor ieși mai strălucitoare din toate confruntările cu vrăjmașii Lui. Iar credincioșii Săi vor învăța din fiecare încercare să se bucure cu teamă sfântă, – încredințați prin chiar experiența aceasta nu numai de dreptatea sfântă și desăvîrșită a Înfricoșatului Dumnezeu Răsplătitor, dar și de seriozitatea și curăția în care trebuie să umble acela care pășește pe un teren sfânt în toate zilele vieții sale. Focul nu cruță gunoaiele nici chiar când acestea sunt în locul sfânt… Ba chiar cu atât mai mult nu le cruță pe acelea care sunt acolo!

Viața credinciosului se aseamănă atât de mult cu viața credinței! Istoria vieții fiecărui credincios se aseamănă atât de mult cu istoria Bisericii! Făcînd parte din trupul duhovnicesc al lui Hristos ca un mădular viu, credinciosul adevărat are parte de aceeași soartă ca și întregul Trup al lui Hristos Iisus – Biserica Sa.

Trupul lui Hristos, Biserica, are parte de aceeași soartă pe pământ de care a avut parte Capul său, Hristos. Începând cu Irod – și sfârșind cu Pilat… ce mulți au fost pe pământ vrăjmașii Mânuitorului nostru! Începând din primele zile ale creștinismului și până în zilele de astăzi, ce mulți au fost prigonitorii Bisericii Lui!

Un credincios adevărat nu poate avea pe pământul acesta alt drum și o altă soartă decât aceasta.

Și nici nu este un semn bun dacă are alta!

Traian Dorz, Porțile veșniciei