Apără Adevărul! – Traian Dorz

Psalmul 45, versetul 4

Cunoaşterea lui Hristos şi a învăţăturii Sale, adică a Adevărului, cuprinde pentru fiecare din noi nu numai datoria de a păstra cele auzite şi cunoscute întocmai precum ne-au fost încredinţate şi transmise, ci cuprinde şi datoria de conştiinţă să apărăm acest Adevăr împotriva oricărui vrăjmaş al Său (I Corinteni 15, 1-2; Galateni 1, 8-9; Apocalipsa 22, 18-19; Tit 1, 9).

Un adevărat credincios al lui Hristos este un ostaş bine înarmat cu toată armătura Duhului Sfânt, treaz întotdeauna şi gata să apere cu vitejie Adevărul, stând pe temelia Adevărului, fiind încins cu Adevărul şi înarmat cu toate armele Adevărului, cunoscând bine rânduielile potrivit cărora poate lupta (Efeseni 6, 11-17). El se ţine de Cuvântul adevărat, potrivindu-l cu învăţătura, fiind astfel în stare să sfătuiască pe alţii şi să înfrunte pe vrăjmaşii sau stricătorii Adevărului (Tit 1, 9). Un credincios care cunoaşte Adevărul, dar rămâne nepăsător atunci când aude cum învăţătura cea dreaptă este batjocorită sau falsificată de cineva, şi dacă poate să se ridice şi poate sări în apărarea Adevărului, dar nu sare, este un laş şi un fricos.

Un credincios care aude că un neştiutor sau un nestatatornic răstălmăceşte Cuvântul lui Dumnezeu şi vatămă învăţătura cea dreaptă, răspândind învăţături străine şi stricătoare, dacă poate şi nu intervine, cuviincios, dar hotărât, să apere Adevărul şi să-l înfrunte pe rătăcit, — este un om netrebnic. Şi va fi vinovat de aceasta. Un credincios care primeşte în casă cu plăcere pe unul care îi aduce o învăţătură deosebită de cea pe care a auzit-o şi primit-o el de la început (Romani 16, 17-18; Galateni 1, 8-9; II Ioan 2-11) — este un vinovat şi va fi osândit. Cel care înlesneşte în vreun fel lucrarea celui ce aduce un alt fel de evanghelie, un alt duh şi răspândeşte o altă învăţătură, — acela îl încurajează pe dezbinător, îl ajută pe tulburător, îi deschide uşa de la staul lupului, care vine numai să fure, să junghie şi să prăpădească (Ioan 10, 10) şi se face părtaş păcatelor acestuia, purtând şi el acelaşi blestem veşnic de la Dumnezeu. Acel blestem care este şi care rămâne asupra dezbinătorului şi în veacul acesta şi în cel viitor (Romani 16, 18; II Corinteni 11, 4; Galateni 1, 8-9; Filipeni 3, 18-19).

Un credincios care nu apără Adevărul pe care îl predică prin purtările lui cinstite, care nu-l apără prin viaţa lui curată, care nu-l apără prin curajul său, prin înţelepciunea sa, prin cumpătarea, blândeţea, dărnicia, răbdarea, evlavia şi statornicia sa, — acela nu este născut din Adevăr şi nu este născut din Dumnezeu (Ioan 8, 47; I Ioan 4, 6). Dragul meu, oare tu aperi Adevărul? Sau eşti un nepăsător şi un fricos atunci când ar trebui să te ridici hotărât şi înţelept în apărarea lui? Credinciosule al Domnului, ia seama la datoria ta! Nu te teme de oamenii mincinoşi şi nu te teme nici de cei vicleni şi porcoşi, atunci când trebuie, când se cere, când ai datoria şi când poţi să pui frumos la punct pe un flecar contra adevărului sau pe un mincinos, înşelător şi batjocoritor al Cuvântului lui Dumnezeu! Îndrăzneşte în apărarea Adevărului, căci luptând cu armele Adevărului, adică cu înţelepciunea, curăţia şi curajul, nu vei rămânea niciodată ruşinat.

Doamne Iisuse, Marele nostru Conducător Credincios şi Adevărat, Tu, Cel Care eşti Adevărul şi vrei să fii slujit şi apărat de ostaşi credincioşi şi viteji în lupta Ta cu mincinosul, cu vicleanul şi cu necredinciosul Tău vrăjmaş, Te rugăm îmbracă totdeauna pe luptătorii Tăi cu toată armătura luminii şi-i fă biruitori totdeauna împotriva întunericului. Dă, Iisuse Doamne, credincioşilor Tăi mai ales înţelepciunea şi curajul de a apăra Adevărul în vremile când mai mult decât orice Adevărul este cel mai batjocorit, mai falsificat și mai înăbuşit.

O, dă-mi, Te rog, şi mie, Iisuse Doamne, o fierbinte dragoste de Adevăr, pentru ca niciodată să nu-l jignesc, să nu-l ascund, să nu-l părăsesc și să nu-l ciuntesc, ci totdeauna să-l apăr, să-l respect, să-l iubesc şi să-l Slujesc cu toată puterea mea, cu toată purtarea mea,

cu toată statornicia şi mijloacele mele. Să-l apăr prin cuvântul meu, prin răbdarea mea, prin viața şi suferințele mele, fără frică, fără lene, fără mânie, fără răutate, fără margini şi fără rezerve.Pentru ca să fiu găsit cu adevărat folositor Adevărului. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 3