30 de ani de la trecerea la Domnul a pr. Teodor Heredea (Beiuș)

S-a născut în satul Mizieș din judeţul Bihor.

De copil a dus o viaţă foarte grea. Trebuia să alerge singur după câștigarea pâinii zilnice, având o foarte grea stare materială și părinţi săraci și bolnavi, cu mulţi copii… Dar munca aceasta l-a făcut răbdător și smerit. A fost unul dintre sufletele cu cea mai multă răbdare și smerenie.

S-a hotărât pentru Domnul în anul 1945, intrând în Oastea Domnului în care a luptat și a răbdat ca un bun ostaș al lui Hristos până la sfârșitul vieţii sale, fiind nelipsit din toate adunările și misiunile frăţești.

După mai mulţi ani, a făcut în particular liceul la Beiuș, apoi, într-o împrejurare binecuvântată, prin câteva examene, a obţinut, cu aprobare specială, diploma de preot, fiind numit în parohia Mizieș, judeţul Bihor…

Prin multe încercări a trebuit el să treacă pentru Domnul și înainte de preoţie, dar prin și mai multe a trebuit să treacă după aceea. Hărţuit din toate părţile pentru credincioșia și statornicia sa în Oastea Domnului, pentru părtășia lui cu fraţii și pentru râvna lui plină de căldură și de răspundere pentru slujba sa în mântuirea semenilor săi, el a avut mult de suferit atât din partea mai marilor săi, cât și din partea mai micilor.

teodor_heredea_frati
La Dobrești, în 1972, împreună cu alți frați din Bihor

Dar el a rămas statornic și neclintit pe calea Domnului, potrivit legământului său cu Domnul, primind să sufere orice și să se lipsească de toate, numai să rămână credincios în lucrul sfânt.

A ostenit mult pentru Domnul pe drumuri depărtate, pe vremuri grele, prin piedici de tot felul; s-a îmbolnăvit grav de inimă, dar și așa era nelipsit din câmpul muncii duhovnicești.

A trecut la Domnul în ziua de 28 martie 1986, în timp ce era îngenuncheat în rugăciune în biserica din Beiuș. A fost înmormântat cu multe rugăciuni și lacrimi, de o mare mulţime de fraţi.

Mormântul său este în cimitirul din Deal, de la Beiuș.

 

Traian Dorz , Fericiţii noștri înaintași