Trădarea lui Iuda – Pr. Iosif Trifa

Vai, prin câte dureri trupeşti şi sufleteşti a trecut scumpul nostru Mântuitor în Săptămâna Patimilor! Şi, desigur, durerile cele sufleteşti erau mai mari decât loviturile bicelor şi cuielor. Pentru că totdeauna durerea sufletească e mai grea decât cea trupească.

Un vestit predicator spunea că cea mai grea lovitură sufletească pentru Mântuitorul a fost trădarea lui Iuda. Pentru că mâncase trei ani de zile din pâinea învățăturilor Domnului și, drept mulțumire, pe urmă L-a trădat în chip mişelesc.

Această trădare o vestea Domnul la Cina cea de Taină: „Cel ce mănâncă pâine cu Mine îşi ridică călcâiul împotriva Mea”. Chipul şi icoana acestei trădări e arătată şi în viața lui David. Ahitofel, sfetnicul care l-a trădat pe David şi pe urmă s-a spânzurat, îl închipuia pe Iuda trădătorul (II Regi 17).

Trădarea aceasta l-a durut pe David mai mult ca orice. Când a auzit despre ea, a plâns de durere şi a spus în Psalmul 41 ceea ce s-a împlinit şi cu Domnul: „Chiar şi acela în care îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea îşi ridică şi el călcâiul împotriva mea” (Psalmul 41, 9).

Ce lucru urât fac şi azi cei ce îi trădează pe binefăcătorii lor sufleteşti! Se hrănesc ani de zile cu pâinea învățăturilor lor şi pe urmă îi părăsesc şi îi batjocoresc.

O, ce predică înfricoşată este apoi Iuda şi în alte privinţe: ziua cu apostolii umbla Iuda, iar noaptea cu iudeii se înțelegea, să-L vândă pe Mântuitorul. Aşa fac şi azi cei ce duminica dimineața merg la biserică, după-amiaza la crâşmă; dimineaţa se roagă Domnului şi mai târziu Îl suduie pe Domnul; astăzi se cuminecă, mâine se îmbată.

Iuda căuta prilej „să-L vândă pe Domnul”. Dar oare tu, cititorule, nu faci tot aşa când ţi-ai pus gând rău să desfrânezi, să înşeli, să te răzbuni, să furi, să minți etc.?

Dă-ne, Doamne Iisuse, lumină de sus, ca să vedem şi să înțelegem că toate ispitele ce se apropie de noi sunt îmbieturile Satanei să Te vindem pe Tine, Mântuitorul nostru scump.

Preot Iosif Trifa, «Isus Biruitorul», anul 1936, nr. 15, pag. 3