Oastea Domnului

Curăția cărării tânărului – Traian Dorz

Problema educației tineretului este o problemă foarte însemnată și de aceea fiecare familie, fiecare biserică și fiecare popor și-o pune – sau ar trebui să și-o pună – cu foarte multă grijă. Pentru că de această educație depinde în cea mai mare măsură nu numai fericirea sau nefericirea celor care au sau nu au tineret, ci întreg viitorul lor.

Nu este tot una a nu avea copii sau a-i avea, nici tot una a-i avea buni – sau a-i avea răi. De aceea, orice părinți, orice biserică și orice neam, trebuie să-și pună problema îndrumării tineretului pe calea curăției

Când vei trece – Traian Dorz

Când vei trece printre oameni, ține-ți capul aplecat

Cum te duci atunci când sameni cel mai greu ogor arat.

Căci orice cuvânt ce-ți scapă, și-orice pas, în ei rodesc

Îi învie ori îi-îngroapă, îi usucă ori îi cresc.

Biblia în familie (III) – Ioan Marini

„Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4, 4)

Lupta pentru pâine!

Câtă trudă pe bietul muritor care dă totul şi este în stare să facă totul, ca să-şi asigure o bucată de pâine, pentru trecătoarea sa viaţă pământească. Şi câtă mulţumire pe el, când îndestularea îşi face loc la masa şi în magazia sa.

Undiță fără râmă – pr. Iosif Trifa

Peștele este mai cu minte decat tine. El nu sare la undița goală. Dar tu, dragul meu, faci acest lucru. – Cum așa? – Păi, de câte ori înjuri, tu te-arunci în undița diavolului fără să-ți dea diavolul nimic în schimb.

Ce iute trec anii – Traian Dorz

Anii vieţii noastre se duc ca un sunet – spune Psalmul 90. Într-adevăr ca un sunet atât de scurt. Când îi avem înainte ni se pare că sunt atât de lungi şi că vin atât de încet şi că ţin atât de mult.

Când îi avem în urmă, ni se pare că au fost un vis, ni se pare că nici n-au fost. Au trecut şaptezeci de ani – vârsta biblică – şi iată ce am ales din ei.

Ce mult ar trebui să gândim înainte, cum gândim înapoi. Înainte când putem să-i folosim bine, nu înapoi când nu mai putem face nimic.

În veselia ta – Tinerii din Oastea Domnului, Iași – Cenaclu Suceava, 5 Mart. 2016

Interpretează un grup de tineri din Oastea Domnului, Iași
Versuri: Traian Dorz
Melodie: Petru Vrabie
În partea a doua a adunării anuale a Oastei Domnului din Suceava, s-a desfășurat un cenaclu de cântare și poezie în sala mică a Casei Culturii din Suceava.

Cum înțelegi tu Crucea lui Hristos? – Pr. Iosif Trifa

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este amintirea zilei când Împărăteasa Elena a aflat Sfânta Cruce pe care fusese răstignit Mântuitorul și a dus-o la Ierusalim unde patriarhul Macarie a înălțat-o în mijlocul bisericii ca să o poate vedea mulțimea poporului ce venise să i se închine.

Ca și pe celelalte praznice, biserica a rânduit și pe acesta să culegem învățături sufletești din el. Creștinilor!

În fiecare zi… – Traian Dorz

Cum binecuvântările lui Dumnezeu se înnoiesc pentru fiecare dintre noi în fiecare zi, tot așa și sufletele noastre ar trebui să caute a-L binecuvânta pe El în fiecare zi într-un fel mereu ca nou.

Cum fiecare ivit de zori e frumos și cum fiecare răsărit de soare e altfel, și cum în fiecare dimineață este tot mai proaspătă și mai minunată Fața lui Dumnezeu, venind către noi, tot așa ar trebui să fie și fața noastră, mergând către El. Ieșind în întâmpinarea Domnului în fiecare zori de ziuă, cum spune psalmistul când zice: „O iau înaintea zorilor și strig…”

Când mintea e prea rece – Traian Dorz

Nici minte fără suflet, nici suflet fără minte,

Nici numai judecată dar nici numai iubire.

Căci numai amândouă duc viața înainte

Păstrând un echilibru în fapte și-n gândire.

În sulul cărții este scris despre Mine – Ioan Marini

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! (Psalm 40, 7-8)

Mântuitorul celor păcătoși

De ce a venit Domnul Iisus?

Răspuns: Tatăl L-a trimis. Și L-a trimis pentru a mântui o lume pierdută și lipsită de orice sprijin și ajutor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

Top