Nu cunosc pe omul acesta – Pr. Iosif Trifa

„Și s-a jurat Petru, zicând: «Nu cunosc pe omul acesta»” (Matei 26, 74).

Dar tu cititorule cunoști pe omul acesta?

Chipul de alături arată lepădarea lui Petru Apostolul. Când Îl duceau pe Iisus legat, Petru, de frica unei slujnice, s-a lepădat de trei ori cu jurământ, de Iisus zicând: „Nu cunosc pe omul acesta”. Şi întorcându-Se Domnul, S-a uitat în faţa lui Petru şi, aducându-şi aminte Petru de vorbele Domnului, ieşind afară plânse cu amar (Luca 22, 55-62).

Grozavă lepădare a făcut Petru Apostolul. De frica unei slujnice, se jura că nu cunoaşte pe Mântuitorul care mergea să moară pentru el. Dar căderea lui Petru tocmai în asta stă: nu gustase încă din Jertfa Domnului, nu murise încă Mântuitorul. După Jertfa Crucii, Petru n-a mai căzut, ci cu bărbăţie a suferit şi moarte de martir.

Și acum către tine mă întorc, iubite cititorule, cu întrebarea: cunoşti şi tu pe „Omul” acesta? Cunoști tu pe „Omul” ce se vede mergând la moarte înconjurat de suliţe şi soldaţi? O, dragă suflete, tu nu cunoşti pe „Omul” acesta. Căci dacă L-ai cunoaşte, nu L-ai batjocori cu sudalme, cu beţii, cu înşelăciuni, desfrânări etc., etc. Tu nu cunoşti pe „Omul” acesta, căci dacă L-ai cunoaşte nu te-ai lepăda de El, ca să rămâi cu fărădelegile. Tu nu cunoşti pe „Omul” acesta, căci dacă L-ai cunoaşte, atunci ai avea dar şi putere în viaţa ta ca să birui păcatul şi să nu fii biruit de păcat. O, dragă suflete, tu nu cunoşti cu adevărat pe „Omul” acesta care a murit pentru tine, căci dacă L-ai cunoaşte cu adevărat, ai avea altă gură şi alte vorbe, altă inimă şi alte cugete, alte picioare şi alte umblări, alţi ochi şi altă vedere. Când ajungi să cunoşti cu adevărat pe Iisus Mântuitorul şi Jertfa Lui, atunci te faci un „nebun pentru Hristos” (II Corinteni 5, 13), atunci nu mai vrei să ştii de nimeni şi să mai auzi de nimeni, decât despre El, atunci nimeni şi nimic nu te mai poate despărţi de El; „nici foamete, nici golătate, nici spadă, nici moarte”… nici plăcere, nici poftă, nici lăcomie lumească.

O, ce minunată este viaţa celui ce cunoaşte cu adevărat pe Mântuitorul şi o, ce putere şi ce dar este în viaţa aceluia! Lumea de azi e plină de fărădelegi şi de creştini pe care păcatul îi biruie la fiecare pas tocmai din pricină că nu cunosc oamenii pe Iisus Mântuitorul şi n-au gustat cu adevărat din Jertfa Lui cea sfântă. O, ce lume schimbată, o, ce viaţă frumoasă am trăi când fiecare om ar cunoaşte cu adevărat pe Mântuitorul şi Jertfa Lui!

Dacă nu L-ai cunoscut până acum, cunoaşte-L măcar acum. Iată-L, merge să moară pentru tine.

„Întristat este sufletul Lui până la moarte”, dar nu pentru Crucea şi moartea ce-L aşteptă, ci pentru că te vede pe tine lepădându-te de El. Domnul se uită în ochii tăi, cu durere şi cu întrebare de ce te lepezi de El. Și tu nu plângi cu amar ca Petru?

Cu ochii plini de lacrimi, eu te întreb, dragă suflete, de ce nu vrei să cunoşti pe „Omul” acesta şi de ce te lepezi de El?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1925, nr. 16, pag. 3