Mergi înapoia Mea – Pr. Iosif Trifa

Mergi înapoia Mea, satano! (Luca 4, 8)

Chipul de mai sus arată ispitirea cu care a ieşit diavolul în calea Mântuitorului. După ce S-a botezat în Iordan, Iisus S-a retras în pustie, unde a petrecut 40 de zile în post şi rugăciuni. Când s-au împlinit aceste zile, diavolul s-a apropiat de Iisus şi, de pe un munte înalt, „I-a arătat Lui toate împărăţiile lumii, într-o clipeală de vreme” şi I-a zis: „Iată, toate acestea ale mele sunt, ca să le dau oricăruia voiesc.

Şi Tu, de Te vei închina înaintea mea, vor fi toate ale Tale”. Şi răspunzând Iisus, a zis lui: „Mergi înapoia Mea, satano, că scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui să slujeşti»”.

Ispitirea lui Iisus din Evanghelie este plină de învăţătură şi pentru noi. Şi în calea noastră iese diavolul cu ispitele lui. În sute de feluri şi chipuri încearcă diavolul să se apropie cu ispitele sale de noi. Uneori diavolul iese în drumul nostru şi ne şopteşte: „Bagă-te, omule, colea în crâşmă un pic, numai un pic, că tot atâta-i de lumea asta”. Și dacă-l asculţi şi intri, apoi e grija lui mai departe ce să facă. Alteori se apropie satana cu ispita poftelor rele de uşa sufletului nostru şi ciocăneşte la uşă şi cere numai un pic să-l lăsăm să intre; şi dacă i-am deschis uşa, pofta năvăleşte şi umple casa gândurilor noastre şi apoi pofta se încălzeşte, se aprinde şi ne duce ca pe nişte dobitoace la fel de fel de păcate urâte.

De foarte multe ori, diavolul se apropie de noi, ca şi de Adam şi Eva, cu vorbele: „Gustă, omule, gustă numai o dată din plăcerea asta şi asta şi vezi numai cât e de bună”… Şi dacă ai gustat, diavolul te-a biruit.

Pe Iisus, diavolul Îl ispitea şi Îl îmbia cu toată lumea şi bogăţiile ei. Aşa face dracul şi azi. „A mea este lumea, cu toate măririle ei, cu toate plăcerile şi poftele ei – zice şi astăzi satana – şi ţie, omule, îţi dau plăcerea asta şi asta, mărirea asta şi asta, bogăţia asta şi asta, numai să te închini mie şi să-mi slujeşti mie.” Şi, durere, se află destui care intră în slujba satanei.

Cum să ne apărăm noi de ispitele satanei? Cea mai bună apărare este Mântuitorul Hristos, Care l-a biruit pe satana şi puterea lui.

Dacă-L ai pe Hristos şi învăţăturile Lui în inima ta, în casa ta, în traiul tău, în toate purtările şi căile tale, atunci satana nu se poate apropia de tine. Să nu te duci nicăieri unde nu-L poţi duce cu tine şi pe Hristos; şi să nu te bagi nicăieri unde Hristos nu poate intra cu tine. Pentru că atunci îşi află satana prilej să pună gheara pe tine, când te-ai depărtat de Hristos. Lasă-L pe Mântuitorul Hristos să Se facă Stăpân şi Stăpânitor, Domn şi poruncitor în casa sufletului tău şi atunci satana cu ispitele lui nu se va putea apropia de tine.

Cititorule! Nu arunca chipul acesta după ce ai citit gazeta, ci îl pune pe peretele casei tale, ca să-l vezi în fiecare zi, că de multe ori într-un an va încerca satana să se apropie şi de tine cu ispitele şi amăgirile lui. Tu însă privește neîncetat la Hristos și îi răspunde cu Hristos: „Mergi înapoia mea, satano!”

Preot Iosif Trifa, Oastea Domnului, anul 1923, nr. 4, pag. 4