Marele nostru erou necunoscut – Pr. Iosif Trifa

După războiul cel mare a rămas aşa-numitul „Erou necunoscut”, adică osemintele şi mormântul unui erou căzut în război, care închipuie jertfa tuturor eroilor căzuți; închipuie toate jertfele de război care au ajutat învierea unei țări şi a unui neam. Şi noi avem un astfel de erou necunoscut, la Bucureşti. El este un altar naţional şi în faţa lui se apleacă cu smerenie şi recunoştinţă toți românii…

Avem apoi praznicul eroilor morţi în război. Chiar acum joi avem praznicul celor care s-au jertfit pentru noi toţi. Le cinstim amintirea ca unor eroi ce s-au jertfit pentru noi, pentru libertatea şi învierea noastră națională.

Avem însă şi în lumea cea sufletească un mare „Erou Necunoscut”. Iisus Mântuitorul este acest Erou. El S-a pogorât din slava cerului, să moară pentru noi şi mântuirea noastră. Trei ani de zile a purtat acest Erou o luptă grea şi îndârjită cu marele duşman al neamului omenesc: cu ispititorul diavol. Trei ani de zile a luptat contra întunericului, contra minciunilor şi contra tuturor păcatelor cu care satana umpluse lumea. Această luptă s-a sfârşit pe Golgota, cu deplina biruinţă a Eroului ceresc. În clipa când sus pe Golgota a răsunat cuvântul: „Săvârşitu-s-a”, ispititorul diavol a fost învins. A fost biruit prin Jertfa Crucii, prin Jertfa lui Iisus, Eroul cel ceresc.

Iisus Mântuitorul este un Erou ceresc Care S-a jertfit pentru noi şi mântuirea noastră. Neamul omenesc pierduse patria cea cerească. El ne-a câştigat-o. Pierdusem libertatea, El ne-a dat-o.

Iisus Mântuitorul este un Erou ceresc „care pe Sineşi S-a dat preţ de răscumpărare pentru toți” (I Timotei 2, 5).

Dar, vai, lumea şi oamenii nu-L cunosc pe  acest Erou. Iisus este cu adevărat un Erou necunoscut. Noi nu-L cunoaştem cu adevărat pe Iisus Mântuitorul şi Răscumpărătorul.

Dragă cititorule! Iisus Mântuitorul este un Erou ceresc ce S-a jertfit pentru tine, S-a răstignit pentru tine, a murit pentru tine şi păcatele tale. Nu iudeii L-au răstignit pe Iisus Hristos, Ci tu și păcatele tale.

Dar tu nu cunoşti pe acest Erou Răscumpărător. Căci dacă L-ai cunoaşte, ai sta neîncetat la picioarele Lui… ţi-ai depune toată viaţa ta la picioarele Crucii Sale, dându-ţi seama că tu nu mai eşti al tău, ci eşti un dar al Celui răstignit pe cruce (I Corinteni 6, 19). Tu nu cunoşti pe acest Erou, căci dacă L-ai cunoaşte ai trăi o viață de luptător pentru împărăţia lui Dumnezeu şi mântuirea sufletului tău… ai trăi o viaţă de biruitor asupra păcatului.

Domnul Iisus ne-a lăsat nouă darul biruinţei Sale câştigat pe Golgota. El este un Erou ce a rămas cu noi, luptă alături [de] noi şi ne duce la biruinţă contra ispititorului diavol.

Mulţi mă întreabă ce rost are Oastea Domnului, căci doară toţi creştinii sunt ostaşii Domnului. Va fi, dar ei au dezertat de mult din lupta mântuirii. Au părăsit frontul şi pe Comandantul luptei. Noi, ostaşii Domnului, ne-am întors la lupta mântuirii şi ne-am pus din nou sub cârma şi comanda marelui nostru Erou şi Rege ceresc.

Preot Iosif Trifa, Oastea Domnului» anul 1931, nr. 20, pag. 1