Încep Patimile Mântuitorului – Pr. Iosif Trifa

„Şi apropiindu-se Iuda de Iisus, îi zise: «Bucură-te, Învăţătorule», şi Îl sărută. Atunci, apropiindu-se gloata, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins pe El „. (Matei 26, 49-50)

Pricina căderii lui Iuda este el însuşi şi lăcomia lui de argint, precum zice şi cântarea bisericească: „Iar Iuda, cu iubirea de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat… Astăzi Iuda se orbeşte cu patima iubirii de argint. Lasă pe învăţătorul şi primeşte pe diavolul”. „Diavolul – zice Evanghelistul Ioan – i-a pus lui Iuda în gând să vândă pe Iisus”, „diavolul a intrat în Iuda” (Ioan 13, 2 şi 27). Cu ajutorul patimilor, diavolul se furişează şi în inima noastră şi ne îndeamnă să-L vindem pe Hristos. O, ce mult bântuie şi azi boala iubirii de argint! Lumea de azi e plină de învăţăceii lui Iuda, de speculanţi şi cămătari care îşi vând sufletul şi pe Hristos în sute de feluri, numai să poată face „câştig”. O, Iisuse Doamne, de câte ori Te vindem şi noi ca Iuda cel fărădelege!

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1924, nr. 15, pag 4