Evanghelia de azi se petrece și azi – Pr. Iosif Trifa

Acum duminică avem evan­ghelia slăbănogului din Capernaum, pe care l-a tămăduit Iisus, zicându-i: „Ia-ţi patul tău şi umblă”. Minunea aceasta se întâmplă şi azi în jurul nostru, de câte ori ne apropiem de Mântuitorul cu bolile cele sufleteşti şi luăm tămăduire. Dar această minune se întâmplă şi în viaţa cea trupească, când trăim o viaţă aprinsă şi cuprinsă de credinţă tare şi încredere în Mântuitorul. Iată, spre pildă, ce istoriseşte un medic de la Bucureşti într-o revistă:

„De două luni zăcea în spitalul nostru o femeie bolnavă, venită pentru operaţie. Sărmana! Era o jale… Să ne apropiem cu cuţitele noastre de ea, nici vorbă nu era… Era atât de slabă, că ar fi adormit pe veci în decursul operaţiei… Pe urmă, boala i se înrăutăţi… nu putea mânca şi, pe urmă, ca pupăză pe colac, se ivi şi oftica (tuberculoza). Era în pragul unei morţi sigure şi grabnice. Dar avea ceva această femeie ce ne atrăgea şi ne umplea de uimire. Era veşnic voioasă şi vorbea cu atâta căldură de Dumnezeu şi de Iisus Hristos, încât n-am mai auzit astfel vorbindu-se. Niciodată n-am auzit-o văicărindu-se, cu toate că avea pen­tru ce. Am întrebat-o odată de ce-i atât de crud cu ea Dumnezeu în care crede aşa de mult. Şi mi-a răspuns cu atâta bunătate, încât am rămas uimit. Şi, când m-a lămurit, după Scripturi, că «Domnul a ales vasele cele slabe, să le facă de ocară pe cele tari», am rămas ruşinat. «Şcoala vieţii adevărate – zicea femeia – în necazuri de acestea se învaţă… Asta-i crucea pe care Iisus Hristos mi-a dat-o să o port, ca să fiu cu El în neîncetată legătură sufletească»…

Pe urmă, boala femeii tot mai grea făcându-se, ne înţeleserăm cu doctorul şef să-i dăm drumul acasă, să moară între cunoscuţii ei. Ne-am despărţit ca pentru totdeauna. Când colo, după trei luni, ce să-ţi vadă ochii? Femeia vine şi ne cercetează şi era sănătoasă tun. Am întrebat-o ce a făcut, unde s-a lecuit; şi ne-a răspuns că a tămăduit-o Doctorul ei cel mare, care este Iisus Hristos…

Hotărât lucru – zice, de încheiere, medicul – noi, învăţaţii, avem multe de învăţat de la cei care trăiesc într-adevăr Evanghelia. Oare n-ar fi bine să punem toată ştiinţa noastră la picioarele lui Hristos aşa cum a făcut Pavel?”…

Citind această întâmplare, îmi vin în gând vorbele Mântuitorului: „Dacă veţi crede în Mine, veţi vedea şi mai mari minuni făcându-se”. Credinţa cea adevărată face şi azi minuni ca pe vremea Mântuitorului.

Preot Iosif Trifa, «Lumina Satelor», anul 1925, nr. 12 pag. 1