Din minunile credinței

Valurile furioase ale unei lumi frământate de ură și păcat se ridică tot mai amenințătoare, vrând să acopere păcătosul cu întinăciunea lor. Și mulți, mulți care nu le văd decât pe acestea se lasă cuprinși de deznădejde. Ei nu văd că, în mijlocul unei lumi căzute și frământate de păcat, adevărații credincioși se luptă, suferă și biruie prin puterea și harul Domnului Hristos și prin tăria credinței lor nestrămutate în Jertfe Lui.

Este plin de nădejde și de bucurie faptul de a ști că în lumea aceasta sunt totuși mulți dintre cei care, neștiuți de nimeni, duc o luptă nu mai puțin mare ca finlandezii pe frontul de nord. Iar în țările necreștine, ca și în cele creștine, misionarii Evangheliei aleargă neosteniți cu scrisul, cu cuvântul și fapta, chiar până în fața liniilor de luptă, în zonele de război, pentru a duce Vestea cea bună, mângâiere, întărire și curaj sufletelor ce se află în nevoi. Pe lângă acestea, noi știm că azi sunt foarte mulți credincioși care au suferit și suferă din pricina credinței lor în Domnul.

Sunt mii și mii dintre aceia care, după ce obrajii le-au fost înroșiți de pălmuirile zbirilor, iar spatele îndungit de vergelele aspre cu care au fost bătuți în întunericul pivnițelor umede, se întorc plini de bucurie la ai lor și cu privirile scânteietoare de bucuria de a fi suferit ceva pentru credința lor în Mântuitorul. Iar la întrebările compătimitoare, ei răspund liniștiți: “Ei, nu-i nimic! Pentru Domnul și altădată”.

Da! Nu ne îndoim deloc că și azi sunt sfinți care au curajul să mărturisească credința lor și sunt gata să sufere orice, fără să dea vreodată înapoi în fața sabiei ce s-ar ridica vrăjmașă să le închidă graiul.

Plini de nădejde, cu o încredere nestrămutată în Domnul Iisus și cu iubirea curată a Crucii ce le dă puteri de fier, ei sunt gata fără teamă să mărturisească despre Mântuitorul lor unei lumi întregi. Cei care cred în Mântuitorul, fac lucrări uimitoare prin curajul și devotamentul depus în ele.

Ziarele engleze scriu că aviatorii finlandezi, ca răspuns la purtarea Rusiei de a bombarda și orașele finlandeze, au făcut zboruri primejdioase deasupra Leningradului, bombardându-l cu o mare cantitate de… mici Biblii și Testamente. Faptul vorbește de la sine. Se știe că Scriptura e interzisă în Rusia sovietică și că generația tânără a crescut fără a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel tinerii creștini finlandezi, disprețuind moartea și obuzele tunurilor antiaeriene, dăruiesc celor ce le-au adus nenorocirea și moartea în țară, cartea dătătoare de viață, vestea bună despre Mântuitorul.

În Anglia, altă minune a vremurilor noastre. În parlament, discutându-se chestiunea blocadei (opririi mărfurilor de a pătrunde în Germania), episcopul de Birmingham a citit din Vechiul Testament versetul: “Dacă este flămând vrăjmașului tău, dă-i pâine să mănânce” (Proverbe 25, 21).

Episcopul a adăugat că pentru englezi e foarte greu să afle că în Germania sunt mulți oameni care suferă de foame. Pentru că nu trebuie să răspundem în același fel dușmanilor noștri, cum se poartă ei față de noi.

În fața acestora și a altor fapte de felul acesta, vezi cât de adevărate sunt cuvintele Mântuitotului: “Adevărat, adevărat zic vouă, că cine crede în Mine va face și El lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14, 12). Am putea lungi lista acestor fapte de eroism creștin și poate vom mai reveni. Acum vom spune doar atât – împreună cu cel ce a relatat faptul într-un ziar din capitală: Există mult eroism creștin! Biserica trebuie numai să descopere mărgăritarele ei adesea ascunse, pe sfinții vremurilor de azi. Cu ei drept conducători, avându-L pe Iisus în frunte, ea va învinge. Nici porțile iadului nu pot birui adevărata Biserică vie!

Autor necunoscut, Viața creștină, anul 1940, nr. 9, pag. 1