Cum scapă un om din lanțurile și robia diavolului – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, venit-a Iisus cu corabia în latura Gadarenilor, care este de cealaltă parte de Galileea. Și ieșind El la uscat, L-a întâmpinat pe El un om oarecare din cetate, care avea draci şi de multă vreme în haină nu se îmbrăca şi în casă nu petrecea, ci în mormânturi. Iar văzând pe Iisus şi strigând a căzut înaintea Lui și cu glas mare a zis: „Ce este mie şi Ție Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui Preaînalt?

Rogu-Te, nu mă munci pe mine”. Că poruncea duhului celui necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl târa pe dânsul după el; şi-l legau pe el cu lanţuri de fier şi cu obezi, păzindu-se, dar sfărâmând legăturile, se gonea de dracul prin pustie. Şi l-a întrebat pe el Iisus, grăind: ,, Cum îți este numele? ”. Iar el a zis: „Legheon”, că draci mulţi intraseră într-însul. Şi-L rugau pe El ca să nu le poruncească lor să meargă întru adânc. Şi era acolo o turmă de porci mulţi ce se păşteau în munte, şi-L rugau pe El să le dea voie lor să intre într-înşii; şi le-a dat lor voie. Şi ieşind dracii din om, au intrat în porci şi s-a pornit turma de pe țărmuri în iezer şi s-a înecat. Iar păstorii, văzând ceea ce se făcuse, au fugit şi au spus în cetate şi prin sate. Şi L-au rugat pe Dânsul tot norodul ținutului gadarenilor să Se ducă de la dânşii, că erau cuprinşi de mare frică. Iar EL, intrând în corabie, S-a întors… (Luca 8, 26-37).

Evanghelia de duminică o putem vedea şi azi petrecându-se între noi. Toţi cei cuprinşi de patimile (năravurile) cele rele, de păcatele cele mari şi grele, sunt în chipul omului din evanghelie, pe care diavolul îl ţinea în lanțuri şi „îl târa de ani de zile după el”. Şi beatul ce scrâşneşte din dinți şi sare cu brişca asupra de-aproapelui său este un astfel de îndrăcit; şi zgârcitul este un legat şi chinuit de satana; şi desfrânatul este un astfel de rob pe care satana îl târăşte nopțile după el… De atâtea ori şi în atâtea locuri îi putem vedea şi azi, iubiţilor cititori, pe cei prinşi şi legaţi în lanţurile satanei. Nu vedem însă minunea scăpării lor din robia diavolului. Sunt unii care scapă, dar cei mai mulți oameni trăiesc o viaţă întreagă legaţi şi târâți în toate părțile de diavolul.

Creştinilor! Când satana ne prinde și ne leagă cu atare patimă şi păcat, numai o singură cale de scăpare avem din ghearele lui: apropierea de Mântuitorul Hristos. Toate evangheliile ne spun că cei cuprinşi de duhul satanei au scăpat şi s-au tămăduit după ce s-au apropiat de Hristos, după ce s-au întâlnit în calea lor cu Hristos. Şi evanghelia de duminică ne spune că diavolul a început a se cutremura și a se „munci”, adică a se chinui, îndată ce s-a apropiat Iisus de omul ce căzuse în stăpânirea lui. Aşa şi azi, diavolul se cutremură și fuge din hotarele vieţii noastre îndată ce ne apropiem de Iisus. Apropiați-vă, creştinilor, de Iisus, apropiaţi-vă toţi cei cuprinși şi chinuiți de patimi şi năravuri rele, ca să luaţi tămăduire și scăpare din robia diavolului!

Şi încă ceva să mai învăţăm citind evanghelia de duminică. Oare de ce au cerut diavolii voie să intre în porci? De aceea pentru că porcul e chipul şi asemănarea murdăriei și diavolii s-au cerut și au intrat în ei ca o arătare că satana iubeşte murdăria păcatelor. În inima cea plină de gunoaiele păcatelor şi patimilor, acolo-i locul cel plăcut de şedere a diavolului.

Ieri, în piaţa din Sibiu, o grămadă de oameni se strânseră într-un loc. Se înghesuiau să vadă ceva și râdeau de răsuna târgul. M-am apropiat şi eu să văd ce-i și ştiţi ce era? Un om beat ca un porc răcnea şi striga. Alţii doi încercau să-l ridice de prin gunoi şi noroi, dar beatul tot jos se trăgea, ca și când ar zice: „Lăsaţi-mă, că acolo-i locul meu cel plăcut de ședere”. Şi lumea râdea, râdea. Iacă de ce, iubite cititorule s-au cerut dracii să intre în porci.

Evanghelia ne mai spune că, după ce a făcut Iisus minunea, gadarenii L-au rugat să iasă din hotarele lor. O, nebunilor gadareni! Hristos venise la voi să vă scape de diavol și iată voi Îi rugați să iasă numaidecât din hotarele voastre. Dar să luăm aminte că și noi, de foarte multe ori, suntem în chipul și asemănarea acestor gadareni nebuni. Prin păcatele și fărădelegile noastre, și noi Îl alungăm pe Hristos din hotare vieţii noastre, pentru că Hristos locuiește numai acolo unde este dragoste, iubire și purtări bune. De  câte ori stăruim în păcate şi fărădelegi, de atâtea ori şi noi, în chipul gadarenilor, Îl poftim pe Hristos să iasă din hotarele noastre sufleteşti. Creştine! Cercetează-te, sileşte-te, luptă-te neîncetat să-L ai pe Hristos în hotarele vieţii tale şi atunci satana nu se va putea apropia de tine. „Rămâneţi întru Mine şi Eu voi rămâne întru voi”, „căci fără de Mine nu puteţi face nimic”, zicea Iisus (Ioan 15, 4-5). „Doamne, rămâi cu noi!”

Preot Iosif Trifa, «Lumina Satelor anul 1923, nr. 43, pag. 3