Cu Iisus spre Golgota – Pr. Iosif Trifa

Mântuitorul Hristos, ducându-și crucea în sus spre Golgota, a fost părăsit de apostoli de frica iudeilor dar femeile se țin în urma Lui, cu plângere și lacrimi pentru patimile ce le îndură. Nici iudeii, nici ostașii n-au putut opri calea de durere și de iubire a femeilor pentru Mântuitorul Hristos. Iată-le, se suie spre Golgota cu Hristos și, ajunse acolo, se așează la piciorul crucii și plâng patimile și moartea Mântuitorului.

Calea de durere și de iubire ce au făcut-o femeile spre Golgota, este pusă cu învățătură pentru toate femeilor din toate vremurile. «Luaţi aminte femeilor – zice această învățătură – căci calea ce duce după Hristos și învățăturile Lui și astăzi este o cale grea, o cale de durere și de lacrimi. Deoparte viața scoate înaintea voastră necazuri și dureri și pune cruci grele pe umerii voștri, iar de altă parte, Satana cu ispitele și amăgirile lui, vă va îndemna să lasați această cale grea și să apucați pe cea largă și ușoară ce duce la pieire. Dar voi, femeilor, de nimic să nu vă temeți. Nici ostașii, nici iudeii n-au putut opri calea femeilor ce mergeau după Hristos. Așa și pe voi, nici greutățile vieții, nici ispitele Satanei să nu vă poată abate de la calea ce duce spre Hristos…»

Femeilor! Lacrimile și durerile din această lume îl apropie pe om de Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum în vremea războiului, suferințele v-au apropiat mai tare ca oricând de Dumnezeu. Suferințele au aprins rugăciunea în casa voastră, v-au învățat să stropiți cu lacrimi rugăciunile voastre. Dumnezeu a fost cu voi în necazurile voastre și v-a dat putere și ajutor ca pe toate să le puteți purta. Războiul, iată, v-a învățat pe voi, femeile, că suferințele nu vă departă, ci vă apropie de Dumnezeu.

Femeilor! Între voi sunt și văduve de război. Voi, văduvele de război, sunteți mironosițele neamului nostru, care v-ați petrecut pe fiii și soții voștri în sus spre golgota războaielor. Iubiții voștri au pătimit, au murit și s-au îngropat pentru voi toți. Dar nu plângeți, căci iată din moartea și jertfa scumpilor voștri a răsărit învierea neamului nostru.

Uitați-vă, femeilor, că cel mai mare dușman al mântuirii voastre sufletești este diavolul. Luați aminte că diavolul înșelătorul încearcă să se apropie de voi cu amăgirea să vă întoarcă înapoi din calea Crucii, la calea desfătărilor și plăcerilor.

Și mai învățați, voi, femeilor, că calea ce duce după Hristos nu este numai cale de durere și lacrimi, ci este și cale de bucurie sufletească. Dacă ai plecat și ți-ai plecat viața după Hristos și dacă stăruiești pe urmele Lui, atunci tu, femeie, capeți o mulțumire sufletească, capeți o tărie și o putere sufletească pe care toți banii și toate bogățiile din această lume nu sunt în stare nici să ți le dea, nici să ți le ia. Încearcă și vezi!

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1923, nr 15, pag. 4