Resurse

Duminica celor zece leproși – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat pe El zece bărbaţi leproşi care au stătut departe. Şi aceia au ridicat glas, zicând: „Iisuse Învăţătorule, miluieşte-ne pe noi!” Şi, văzându-i, le-a zis lor: „Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor!” Şi când mergeau ei s-au curăţit. Iar unul dintre dânşii, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la picioarele Lui, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Iar Iisus, răspunzând, a zis: „Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?

Apostolul Pavel în luptă cu litera legii – Pr. Iosif Trifa

Citind cu atenţie epistolele Apostolului Pavel, prin toate vezi trecând o aprigă pornire contra Legii, contra tăierii împrejur şi contra altor rânduieli intrate din Vechiul Testament. Rămâi oarecum nedumerit şi îţi vine să te întrebi: de ce oare această pornire, căci doar Legea nu era ceva rău în sine şi nici celelalte rânduieli din Vechiul Testament?

Numai prin Jertfa Crucii – Pr. Iosif Trifa

Suntem sub Muntele Sinai, unde li s-au dat israelitenilor tablele legii cu cele zece porunci. Suntem la locul unde Domnul Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul lui Israel. „Dacă veţi asculta glasul Meu şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei“, le-a zis Domnul (Ieşirea 19, 6).

Cuvânt la evanghelia duminicii după Botezul Domnului – Pr. Iosif Trifa

“Și propovăduia Iisus, zicând: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu»” (Matei 4, 17). Ioan Botezătorul a fost Înaintemergătorul şi Înaintevestitorul Mântuitorului şi al mântuirii neamului omenesc. El şi-a început predica cu vestirea Împărăției lui Dumnezeu. Şi-a început predica cu vestirea că se apropie Împărăţia lui Dumnezeu. „Şi a început Ioan a propovădui, zicând: «Pocăiţi-vă, căci Împărăţia lui Dumnezeu este aproape»” (Matei 3, 1-2).

Duhul Domnului în Praznicul Botezului – Pr. Iosif Trifa

În şcoala cu învăţăturile despre Duhul Sfânt, spuneam că în Biblie sunt trei simboluri principale ale lucrării Duhului Sfânt: vântul, focul şi apa. Cu „şcoala” noastră am ajuns la focul cel ceresc, după care vom trece la simbolul „apei”.

Cuvânt la Duminica dinaintea Botezului Domnului – Sf. Ioan Gură de Aur

„Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca.” (Luca 3, 5)

Cea mai bună pregătire pentru o sărbătoare bisericească este împăcarea cu vrăjmaşii. Nu este, oare, un lucru fără judecată, ca atunci când soseşte o sărbătoare, să fie aşa o mare preocupare de a se scoate din ladă haina cea mai frumoasă şi a o pregăti cu cea mai mare grijă, a pune încălţăminte frumoasă, a aşeza pe masă mâncăruri scumpe, a aduce din toate părţile tot felul de prisosinţă, a se împopoţona şi împodobi în tot chipul, dar a nesocoti cu totul sufletul, sufletul cel părăsit, cel pătat, cel sălbăticit, cel flămând şi necurat?

Sub muntele Sinai – Pr. Iosif Trifa

Cu călătoria spre Canaan ne apropiem de un loc foarte însemnat; ne apropiem de muntele Sinai (Ieşirea 19, 1-2). Ajungând la acest loc, vom zice şi aici „Sela!“, oprire! Am ajuns la un loc de mare însemnătate; să ne pregătim cu sufletul pentru intrarea în el. Am ajuns la locul unde dumnezeirea S-a arătat omului căzut şi a făcut cu el din nou un legământ, dându-i prin Moise cele zece porunci. Am ajuns la locul sfânt unde măreţia şi strălucirea lui Dumnezeu s-au arătat cu atâta putere, încât însuşi Moise, alesul Domnului, zicea: „Sunt îngrozit şi tremur“ (Ieşirea 12, 21).

O mărturisire de lângă Biblie – Ioan Marini

A trecut şi anul 1937 (n.n. și anul 2020) şi constat că n-am citit Biblia în fiecare zi, precum îmi propusesem. E o mustrare ce mi-o fac şi aş vrea să simt o durere adâncă pentru neglijența aceasta. Mai mult, pentru păcatul acesta.

Este rânduit oamenilor odată să moară – Pr. Iosif Trifa

“Este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9, 21).

Stăm iarăşi în pragul Anului Nou. Păşim iarăşi peste hotarul unui an vechi. Intrăm într-unul nou. Vremea curge mereu, iar cu dânsa ne ducem şi noi.

Plin de Duhul Sfânt – Traian Dorz

Până acum am vorbit despre multe nume minunate de sfinţi împreună-lucrători cu Dumnezeu, din trecutul Evangheliei şi al Bisericii Domnului. Astăzi, pentru a ne îmbogăţi şi mai mult sufletele şi pentru a ne îmbărbăta străduinţele noastre, vom privi strălucitul chip al celui dintâi martir al lui Hristos de după El. Al unuia dintre cei mai minunaţi şi curajoşi tineri ai Bisericii şi ai soliei lui Hristos: Ştefan (Fapte 6, 5).

Top