Poezii

Nu privi cu-n ochi trecutul – Traian Dorz

Nu privi c-un ochi trecutul
și cu-alt ochi spre viitor,
nu fi jumătate-n soare
și-altă jumătate-n nor.

Nu păși c-un pas ‘nainte
și cu altul înapoi,
nu-nota când în lumină,
când în putredul noroi.

Cum trec de iute toate – Traian Dorz

Cum trec de iute toate
ce-n lume-acum le vezi,
mai slabe sunt, ca umbra,
oricât de tari le crezi
mai mici sunt, ca nimica,
chiar cei ce par mai mari
– și tu treci ca o umbră
oricât de veșnic pari.

Povestea grăjdarului – scenetă radiofonică

Scenetă radiofonică despre viața grăjdarului din Betleem, care a găzduit sfânta familie în Noaptea Nașterii Domnului Iisus.

Versuri: Nuți Tiber
Distribuția:
Tatăl: Adi Susanu
Fiica: Daria Avram
Grăjdarul: Daniel Dragomir
Iosif: Sebastian Tiber
Fecioara Maria: Ana-Maria Susanu
Îngerul: Corneliu Seria
Cerșetori: David Chircă, Gigi Mihnea
Femei în piață: Nuți Tiber, Monica Dragomir, Natalia Seria
Bărbați în piață: Viorel Palade, Teodor Tiber, Ciprian Boziean

Nu sta liniștit acolo unde e stăpân păcatul – Traian Dorz

Nu sta liniștit acolo unde e stăpân păcatul,
căci acolo-nchis, e dreptul, și e liber vinovatul.
Ci te roagă, stând acolo, a se-nstăpâni lumina
care răsplătește cinstea, care osândește vina.

Nu sta liniștit acolo unde nu primesc mustrarea,
căci acolo vine grabnic haosul și lepădarea.
Ci te roagă, stând acolo, spre smerenia curată
care-aduce pocăință și-ndreptare-adevărată.

Nu Te dor, Iisuse – Traian Dorz

Nu Te dor, Iisuse, Mâinile străpunse
cât trăirea noastră în păcate-ascunse.
Nu Te dor asprimea spinilor cununii
cât umblarea noastră-n căile minciunii.

Nu Te doare, Doamne, sulița-ascuțită
cât Te doare Sfânta Casă pângărită.
Nu Te dor oricâte rane-a Pătimirii
cât înstrăinarea fiilor iubirii.

Nu sta liniştit acolo unde zaci – Traian Dorz

Nu sta liniștit acolo unde zaci necredincios,
scoală când Hristos te cheamă, vino grabnic la Hristos,
pune astăzi legământul până încă poți să-l pui
– astăzi este-această vreme, mâine trece vremea lui.

Nu sta liniștit acolo unde vezi numai păcat,
scoală-te degrab și pleacă până poți să scapi curat
că dacă-ntârzii și vine Judecata peste toți,
ușa are să se-nchidă și-ai ieși – și n-ai să poți.

Nu te-ndoi ci crede – Traian Dorz

Nu te-ndoi ci crede că după orice nor
e-un soare și mai dulce, e-un rod și mai cu spor.
Nu norul este veșnic ci soarele e-acel
ce-nvinge și rămâne atotputernic, el.

Nu te uita la tine că ești atât de slab,
nici la vrăjmașul care te-ar nimici degrab’.
Nu te uita la ziduri, la porțile de fier,
la ura ce scrâșnește – ci uită-te la cer.

Nu te-ngrijora – Traian Dorz

Nu te-ngrijora cu gânduri c-o să n-ai ce să mai faci,
că pe zi n-o s-ai mâncare iar pe noapte ce să-mbraci,
că pe vară n-o s-ai apă iar pe iarnă n-o s-ai foc
– n-avea teamă, n-avea teamă, nu te-ngrijora deloc.

Oare nu-i mai scumpă viața decât hrana orișicui,
oare n-are grijă Domnul de-orișice făptură-a Lui,
oare păsările ară, oare crinii torc sau țes
– cine poartă, cine poartă grija lor așa de-ales?

Nu te plânge – Traian Dorz

Nu te plânge de vrăjmașii care te pândesc întruna
– ei te fac să-ți aperi pașii de-nsoțirea cu minciuna.
Cui vrea Dumnezeu să-i țină viața-n căile-nțelepte
îi dă ori vrăjmași să-l mustre, ori prieteni să-l îndrepte.

Nu te plânge de-ntristarea ce-ți înnegurează fața
– ea te apără de starea ce ți-ar nimici viața.
Când vrea Dumnezeu să țină legătura Lui cu tine
lasă și-ntristări să-ți vină ca să-L cauți mai cu suspine.

Nu-ţi clădi – Traian Dorz

Nu-ți clădi prea scumpă casa, ca s-o poți ușor uita
dac-ar fi să vină mâine, foc, să-ți ardă casa ta.
Ci fă-ți casa cât mai mică, dar pe locul cel curat
ca să nu ți-o ia, când vine, prăpădul cel neașteptat.

Nu te așeza-n Sodoma ca și Lot cel ispitit
ca să nu pieri cu stricații în ținutul osândit.
Ci, ca Avraam, fă-ți cortul unde poți primi mereu
ca să ospătezi, la tine, îngerii lui Dumnezeu.

Top