Botezul Domnului – Pr. Iosif Trifa

La Botezul Domnului, Duhul în chip de porumb S-a arătat. Botezul Domnului este şi praznicul Duhului Sfânt. Câţi însă cunosc cu adevărat pe Dumnezeu Duhul Sfânt? Trăim un creştinism ce şi-a pierdut puterea tocmai fiindcă lipseşte din el ,,porumbelul” Duhului Sfânt.

Cred oamenii într-un Dumnezeu, ştiu cum S-a născut şi cum a murit Iisus Hristos, dar n-au pe Duhul Sfânt prin care se revarsă în lume şi în suflete darurile cerului de sus. Voi spune o asemănare.

Soarele ne dă lumină, căldură şi viaţă. Fără darurile lui, pământul şi oamenii s-ar prăpădi. Dar acest dar al soarelui ni se dă nouă prin atmosferă. Pământul e înconjurat cu un strat de aer de 8-9 mii de kilometri. Acest strat de aer, această atmosferă, preface razele soarelui în căldură, lumină şi viaţă. Atmosfera răsfrânge razele soarelui şi le preface în lumină şi căldură potrivită. Atmosfera ne dă şi ploaia cea binefăcătoare. Fără această atmosferă n-ar putea trăi pe pământ nici un vierme şi nici un fir de iarbă. Dacă n-ar fi stratul de aer, ziua soarele ar arde tot, iar noaptea ar îngheţa tot. Pământul nostru ar fi o lume pustie şi fără viaţă, aşa cum e Luna.

Sunt planete care n-au atmosferă. Cele mai multe planete, spun astronomii că n-au atmosferă. Ele sunt nişte lumi pustii şi fără viaţă. Soarele luminează şi pentru ele, dar n-au atmosferă care să le prefacă acest dar în viaţă.

Ce minunată icoană este această rânduială a firii şi pentru rânduiala cea tainică a mântuirii sufletului! Şi despre om se zice că e o ,,lume mică”. Această lume îşi capătă şi ea viaţa şi darurile de la soarele-Dumnezeu. Dar aceste daruri le capătă prin „atmosferă”, prin lucrarea cea mare şi tainică a Duhului Sfânt. Darurile cerului de sus ne vin prin „atmosfera”, prin „aerul”, prin „vântul Duhului Sfânt”. Fără „atmosfera” Duhului Sfânt, omul este şi el o lume moartă, o lume pustie, o lume fără viaţă.

Sunt planete fără atmosferă, cele mai multe n-au acest dar. Sunt destui oameni fără „atmosfera” Duhului Sfânt. Cei mai mulţi n-au acest dar. Soarele Tatălui ceresc luminează şi pentru ei, dar nu se preface în dar şi viaţă, pentru că n-au „atmosferă”.

O, cum nu cunoaşte lumea şi oamenii pe Dumnezeu-Duhul Sfânt!

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1929, nr. 2, pag. 1