#100EsențeDuhovnicești – 80

Nimic nu-l înalță pe om mai mult ca smerenia și ca buna-cuviință. După cum nimic nu-l înjosește mai mult ca trufia și ca nesimțirea. – Traian Dorz