#100EsențeDuhovnicești – 60

Până când omenirea nu va căuta liniștea pierdută în bisericile părăsite, în curățenia morală, în dragostea, adevărul, dreptatea și celelalte virtuți vestite de Iisus, care astăzi stau fugărite, vremile tulburi și grele de azi vor stărui ca o mustrare grozavă pentru grozava decădere morală de azi. – pr. Iosif Trifa