#100EsențeDuhovnicești – 30

Poporul nostru, ca și oricare alt popor, își are specificul său – și numai lăstarul duhovnicesc care are natura acestui specific prinde și rodește în trunchiul lui. – Traian Dorz