Veniţi, că, iată, gata sunt toate!… – Pr. Iosif Trifa

Am arătat care sunt darurile sufleteşti cu care îl putem birui pe Ispititorul şi atacurile lui: Golgota, Duhul Sfânt, Biserica, Rugăciunea, Biblia… În afară de acestea, mai sunt încă şi alte multe daruri, căci Dumnezeu este plin de dragoste pentru mântuirea noastră.

În noaptea Cinei celei de Taină, când se apropia Răstignirea, Mântuitorul a folosit de şase ori cuvintele „a cere“ şi „a lua“, în starea Lui de vorbă cu Apostolii: „Orice veţi cere în numele Meu, voi face“… „Orice veţi cere de la Tatăl, se va da vouă“… „Cereţi şi veţi lua!… în ziua aceea veţi cere în Numele Meu“… etc. (Ioan cap. 14–16). Aici este taina biruinţei noastre: să cerem şi să luăm darurile pe care ni le îmbie Domnul. Darurile Domnului pentru noi n-au nici un preţ, dacă nu le primim şi nu le folosim.

Ca şi în pilda cu „Cina cea mare“ din Evanghelie (Luca 14, 16–24). Domnul ne cheamă să luăm darurile ce ni le-a câştigat: „Veniţi, că, iată, gata sunt toate!“ O, ce dulce este această chemare, dar şi plină de fior! „Veniţi, că toate sunt gata! – ne zice şi nouă Tatăl Ceresc… Totul am făcut pentru viaţa şi mântuirea voastră…, veniţi, că e gata Jertfa Fiului Meu…, veniţi, că v-am iertat prin Jertfa Fiului Meu!“…

„Veniţi, că totul e gata! – ne zice şi Iisus Mântuitorul – veniţi, că iată am suit Golgota!… Veniţi, că iată cuiele au trecut prin mâinile şi picioarele Mele!… Veniţi, că suliţa a străpuns coasta Mea…, totul e gata, toate am suferit pentru voi şi mântuirea voastră…, veniţi şi luaţi dar de biruinţă şi de mântuire!…“

Preot Iosif Trifa, Ce este Oastea Domnului