Unde este Împăratul – Pr. Iosif Trifa

Calea şi purtarea crailor de la Răsărit sunt puse la Evanghelie cu învăţătură sufletească. Din o ţară îndepărtată au plecat craii şi cale lungă şi grea au făcut până au ajuns în Vifleem, unde au aflat Pruncul luminat şi s-au închinat Lui cu daruri scumpe.

Aşa şi noi, să ieşim din ţara păcatelor şi să plecăm spre Vifleemul cel sufletesc, adică spre învăţăturile lui Iisus.

,,Unde este Împăratul?”… cu această întrebare L-au căutat craii pe Iisus şi cu această întrebare trebuie să-L cauţi şi tu, cititorule. Un Împărat sufletesc îţi trebuie şi ţie. Iisus Hristos este acest Împărat şi eu te întreb: Îl ai tu pe Împăratul Iisus de Stăpân, Domnitor şi Poruncitor în inima ta, în viaţa ta, în faptele tale şi purtările tale? Porunceşte şi stăpâneşte acest Împărat în viaţa ta, sau poruncesc patimile şi păcatele? Evanghelia ne spune că „s-a tulburat împăratul Irod şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el” (Matei 2, 4) când magii l-au întrebat: „Unde este împăratul Cel ce S-a născut?”. Întocmai aşa s-ar tulbura şi creştinii de azi dacă i-ai lua din scurt cu întrebarea: Unde este împăratul Iisus în viaţa ta, omule, în inima ta, în sufletul tău sau în purtările tale?

Irod se temea că Împăratul cel nou îi va lua puterea şi domnia. De asta se tem şi azi cei mai mulţi creştini, pentru că cine vrea cu adevărat să-L primească pe Hristos trebuie „să-şi piardă” plăcerile cele rele, petrecerile, băuturile, înşelăciunile, minciunile şi alte năravuri urâte. Mulţi îşi închipuie că n-ar putea trăi în lume fără să înșele, fără să mintă, fără să se făţărescă şi de aceea se tulbură ca Irod din Evanghelie când aud de un Domn şi Împărat ce vrea să le tulbure afacerile şi cere de la ei să-şi schimbe viaţa şi purtările.

O, dragă cititorule, şi noi suntem în chipul lui Irod, de câte ori din gură ne închinăm lui Hristos, dar cu faptele cele păcătoase umblăm să-L omorâm.

Să-L căutăm şi noi pe împăratul Hristos cu credinţa crailor de la Răsărit şi, după ce L-am aflat, să plecăm şi noi „pe altă cale”, adică să ne schimbăm purtările şi faptele noastre cele rele.

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1924, nr. 52, pag. 3