Un Prunc ni s-a nascut nouă – Pr. Iosif Trifa

Prorocul Isaia L-a profeţit pe Mântuitorul ca pe „un Prunc ce S-a născut nouă şi S-a dat nouă… şi se va chema numele Lui: Sfetnic minunat, Dumnezeu biruitor, Domn al păcii. Mare va fi stăpânirea Lui şi păcii Lui nu va fi hotar” (Isaia 9, 6-7). Într-alt loc, prorocul spune despre acest Fiu că „va lovi pământul cu toiagul Cuvântului Său şi cu suflarea buzelor Sale va omorî pe cel rău. Atunci lupul va paşte împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; şi viţelul şi leul, şi taurul împreună vor paşte şi un prunc mic îi va paşte pe ei… Şi nu-i vor face rău, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domului. În ziua aceea rădăcina lui Iese (Iisus) va fi ca un Steag pentru popoare şi neamurile se vor întoarce la El” (Isaia 11, 5-10). „Şi se vor închina Lui toate împărăţiile pământului şi toate neamurile vor sluji Lui”… (Psalmul 71).

Frumoasă prorocie, frumoase vremuri! Dar, o, cât de departe suntem noi de împlinirea acestei prorociri! În locul împărăţiei Mântuitorului, în locul împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, avem o împărăţie a urii de oameni, a întunericului. Lumea şi purtările oamenilor de azi sunt atât de stricate, încât se pare că satana e „domnul veacului acestuia”, cum zice Apostolul Pavel (II Corinteni 4, 4). „Satana este azi un domnitor, un stăpânitor, un duh puternic care domneşte în întunericul acestei lumi” (Efeseni 6, 12). Dar tocmai această culme a puterii pe care şi-a ajuns-o satana în zilele noastre este un semn că „balaurul cel mare (diavolul) merge spre pieire, căci Mieluşelul îl va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” (Apocalipsa 14, 11-14). Acum ori mai târziu se va porni o mare mişcare şi luptă contra „domnului veacului acestuia”. Iisus Mântuitorul „va lovi iarăşi pământul cu toiagul Cuvântului Său”. Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, de acum înainte va trebui să zguduie sufletele şi popoarele din mincinoasa viaţă creştinească ce o trăiesc azi. Acum ori mai târziu se va porni o mare mişcare de reînnoire şi de renaştere sufletească a lumii. În această mişcare sunt chemaţi ca luptători toţi aceia care cunosc cu adevărat pe Mântuitorul, toţi aceia care L-au primit cu adevărat în sufletul lor şi în viaţa lor ca pe un „Sfetnic minunat, Dumnezeu biruitor şi Domn al păcii”. Numai cine astfel L-a primit pe Copilul Sfânt poate fi un luptător pentru împărăţia lui Dumnezeu.

Astfel L-ai primit şi tu, cititorule, pe Copilul Sfânt ce S-a născut în peştera Vifleemului?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1925, nr. 52, pag. 1