Tâlcuirea istoriei lui Iosif, fiul lui Iacov (V) – Pr. Iosif Trifa

Am mai spus mai înainte că istoria lui Iosif, este una din cele mai frumoase icoane ale vieții Mântuitorului.

Iată am ajuns acum iarăși, la o astfel icoană. Când Iosif a ajuns la frații lui, acești frați, în loc să se bucure, s-au umplut de ura. Iosif s-a dus după frații lui și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată vine visătorul, veniţi să-l omorâm și vom spune că l-au mâncat fiarele sălbatice.

La intervenția lui Ruben, frații au renunțat să facă vărsare de sânge ci l-au dezbrăcat de haina lui cea pestriță și l-au aruncat într-o groapă goală și adâncă. Trecând apoi pe acolo o caravană de negustori egipteni, l-au scos din groapă și la propunerea lui Iuda, l-au vândut pe Iosif cu 20 de sicli de argint. (Facere 37, 17-28)

Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos, venise la frații lui, la poporul evreu. Între ai Săi a venit, dar ai Săi nu L-au primit (Ioan 1, 11). El a venit pentru sănătatea și mântuirea fraților lui, dar frații l-au primit ca pe Iosif, cu ură și cu hotărârea de a-l omorâ.

Iată vine visătorul, veniți să-l omorâm! Ce izbitor se potrivește acest loc din pilda cu vierii de la Matei. Iar vierii când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moştenitorul, veniţi să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. (Matei 21, 37-39)

Și astfel, pe Fiul lui Dumnezeu, pe marele Căutător de frați, frații lui L-au primit cu ură, L-au vândut  și L-au omorât. Și oare azi, Fiul lui Dumezeu marele Căutător de frați, are o primire mai bună? O, nu! El este și azi, tot așa de urât, batjocorit, neprimit și vândut. Prin fărădelegile lor, creștinii de azi, tot așa îl omoară și azi pe Fiul lui Dumnezeu (Evrei 6, 6). Și Iuda tot așa îl vinde și azi pentru bani.

Iisus, marele Căutător de frați umblă și azi prin lume, căutând suflete pierdute. O ce groaznică răspundere au acei pierduți care nu-L primesc pe Domnul. Pe aceștia îi apasă, groaznica răspundere din cuvintele Lui: Dacă n-aş fi venit și nu Le-aș fi grăit, păcat nu ar avea; dar acum n-au nici un răspuns pentru păcatul lor. (Ioan 15, 22)

Preot Iosif Trifa, Ziarul “Isus Biruitorul”, anul 1937, nr. 10, pag. 6