Tâlcuirea istoriei lui Iosif, fiul lui Iacov (III) – Pr. Iosif Trifa

Precum spunem la începutul acestor tâlcuiri, istoria lui Iosif  din Biblie este o icoană minunată a vieții și lucrării scumpului nostru Mântuitor.

Pe Iosif, frații lui îl urau pentru că era iubit de părinții lui. „Acesta este Fiul Meu preaiubit…” (Matei 3, 17), cu această recomandare a venit Iisus în lume, între frații lui și tocmai pentru asta, fiindcă avea iubirea deplină a Tatălui Ceresc , a fost urât ca nimeni altul de pe pământ. Ura lumii este în raport cu iubirea noastră față de Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu față de noi.

Icoana  Mântuitorului se vede apoi mai departe în istoria vieții lui Iosif. Pe pruncul Iosif, tatăl lui l-a trimis să vadă de sănătatea fraților și a oilor. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor, Israel. Tatăl lui Iosif i-a zis: „Frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el. Israel i-a zis: Du-te, rogu-te și vezi dacă sunt sănătoși  frații tăi și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului ș Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acesta l-a întrebat: Ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif; spune-mi te rog, unde pasc oile? (Facere 37, 12-16).

Tot așa L-a trimis Tatăl Ceresc și pe Domnul Iisus Hristos, să vină în lume, să vadă de frații Lui; de sănătatea lor şi de binele oilor. Coborât pe pământ, Domnul Iisus s-a făcut om de rând; s-a făcut fratelor lor şi a căutat sănătatea şi mântuirea lor. Coborât pe pământ să vadă ce fac frații și oile, Domnului i s-a făcut milă de ce a văzut. Căci frații erau bolnavi de boala păcatului strămoșesc, iar oile umblau flămânde, fără păstor. Iar El văzând gloatele, i se făcu milă de dânsele, că erau leșinate și părăsite, neavând păstor. (Matei 7, 8-6)

Trei ani cât a stat Iisus pe pământ, a căutat mereu pe frații Lui. A lucrat mereu pentru sănătatea fraților și a oilor. A dat tuturor tămăduire, sănătate, mântuire. Și a strigat către toți: fraţii Mei sunt cei ce păzesc cuvintele Mele. (Matei 48, 50)

Iar această Misiune a Domnului Iisus n-a încetat nici azi. Cine a zis – spunea un vestit predicator – că Iisus șade de-a dreapta Tatălui… O, nu. El umblă și azi prin lume și va umbla până la sfârșitul veacurilor. El bate și azi la uși. El caută frații și cheamă pe toți: Veniţi la Mine. El îşi caută şi azi fraţii cei bolnavi, cei păcătoşi, cei pierduţi.

El te caută şi pe tine, dragă suflete nemângâiat. Lasă-te căutat și aflat de El și primește mântuirea pe care ți-o aduce prin Crucea de pe Golgota.

Preot Iosif Trifa, Ziarul „Isus Biruitorul” anul 1937, nr. 8, pag. 6