Rămâi cu noi, căci către seară este – Pr. Iosif Trifa

După mărita Învierea Domnului, doi învățăcei, Luca și Cleopa, mergeau în drum spre Emaus. Pe drum li s-a alăturat și un călător străin care era Însuși Iisus cel înviat. Cei doi învățăcei vorbeau despre patimile și Învierea Domnului. În vorba lor s-a amestecat și străinul (adică Iisus), care “a început a le tâlcui lor din toate Scripturile, începând de la Moise și de la toți prorocii, cele ce erau pentru El.” Apropiindu-se învățăceii de satul și de casa lor, l-au oprit pe străin, zicând: “Rămâi cu noi, căci către seară este”. Și a intrat Iisus în casa lor și când a binecuvântat pâinea, “li s-au deschis ochii celor doi învățăcei și L-au cunoscut pe Domnul”, dar în acea clipă Iisus S-a făcut nevăzut… (citiți pe larg la Luca 24).

O, ce bine s-au simțit cei doi învățăcei în tovărășie cu Domnul! “Le ardea inima” când Domnul le tâlcuia, pe drum, Scripturile și nici când au ajuns acasă nu se puteau despărți de cuvântul Lui cel dulce. Această bucurie o poți avea și tu, și eu, iubite cititorule. Și noi suntem niște călători în această lume. Călătorim spre Emausul vieții noastre de veci. O, ce bucurie simte cel ce călătorește în această viață împreună cu Domnul! Iisus însoțește clipă de clipă pe cel credincios, pe cel ce dorește după El și Îl primește pe El ca tovarăș la drum.

Praznicul Înălțării Domnului ne spune că Iisus S-a înălțat întru mărire și șade de-a dreapta Tatălui. Dar să nu uităm că Domnul Iisus a zis: “Nu vă voi lăsa singuri pe lume” (Ioan 14, 18); “Mă duc și vin la voi” (Ioan 14, 28); “Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele vieții, până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 20). Iisus este Domnul și Mântuitorul cel bun Care petrece de-a pururi cu noi. Să-L rugăm și noi așa cum L-au rugat cei doi învățăcei: “Doamne, rămâi cu noi, căci către seară este.” Se face noapte, Doamne, se face noapte pe pământ de mulțimea păcatelor și fărădelegilor care s-au încuibat între oamenii de azi… rămâi cu noi! Către seară este, către seară și către noapte cumplită de stricăciuni sufletești se apleacă viața omenirii de azi. Doamne, rămâi cu noi!

Domnul Iisus e gata oricând să rămână cu noi, să intre la noi, căci El a zis: “Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide, voi intra la el” (Apocalipsa 3, 20). O, ce bun este Domnul! În ziua Judecății va trebui să răspunzi, iubite cititorule, despre un Dumnezeu bun care a voit să intre în casa ta, în viața ta. “Am voit să călătoresc cu tine – zice Domnul – și tu nu M-ai primit, am voit să intru în casa ta, în viața ta și tu nu te-ai îndurat să lași păcatul și să Mă primești pe Mine”. Ce vei răspunde tu la aceste învinuiri?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1924, nr. 21, pag. 3-4