Prin Cruce la Înviere – Pr. Iosif Trifa

De ziua Învierii, se spun multe predici frumoase. Dar se uită prea mult o predică scurtă: numai prin Cruce vom ajunge la Învierea și viața cea veșnică. Iar crucea aceasta are două părți. Sau mai bine zis, prin două Cruci trebuie să trecem la Înviere.

Crucea cea dintâi, este Crucea și Jertfa Mântuitorului. Este Darul și Harul cel Scump al răscumpărării noastre, prin Sângele Lui.

Crucea Lui este o carte pe care stă scris tot ce a făcut El pentru noi și mântuirea noastră.

– Dă-mi cartea! – striga de pe pat o femeie bolnavă ce nu știa citi.

– Ce carte femeie, căci doar tu nu știi citi?

– Dă-mi crucea căci uitându-mă la ea, eu citesc mereu, ca într-o carte tot ce a făcut Domnul pentru noi și mântuirea noastră.

Între cântările bisericești ce se cântă la Paști, este una care zice așa: „Ieri cu Tine Hristoase m-am îngropat; astăzi mă ridic împreună cu Tine”. Ce mult spune această cântare. Ca să înviem împreună cu Hristos, trebuie să și murim împreună cu El. Trebuie să murim față de lume și păcat. (Romani 6, 11). Ca să înviem împreună cu Domnul, trebuie ca și „omul nostru cel vechi și păcatele lui, cu Hristos împreună să se răstignească”. (Romani 6, 6). „Deci dacă – zicea apostolul Pavel – ați murit și v-ați sculat împreună cu Hristos, omorâți mădularele voastre cele de pe pământ:desfrânarea, patima, pofta cea rea, mânia, iuțimea, hula, întrucare oarecând viețuiați. Nu grăiți minciună ci dezbrăcându-vă de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, îmbrăcați-vă întru cel nou. (Coloseni 3, 1-11).

Pentru a învia cineva și ceva, trebuie mai întâi să moară. Este acesta un lucru atât de simplu, și totuși, noi uităm atât de mult că pentru a învia la o viață veșnică, trebuie mai întâi să murim față de lume și păcat. Deci prin Cruce la Înviere. Prin moarte la înviere. De ziua Învierii eu te întreb, dragă cititorule, cum stai cu crucea ta? Cum stai tu cu crucea Domnului și cu crucea ta în fața lumii și în fața păcatului? De câte ori te-ai luptat până la sânge contra păcatelor? De câte ori ți-ai ascuns crucea în fața oamenilor și de frica oamenilor? De câte ori ți-ai plecat crucea în fața minciunii și în fața păcatului? De câte ori ai biruit păcatul și de câte ori te-a biruit el pe tine?

Numai murind față de lume, își pierde moartea puterea. Căci ar fi o mare minune să învieze cineva fără să moară mai întâi… fără să moară mai întâi față de lume și față de păcat. Dar lumea e plină de ceilalți „morți” care au murit față de Domnul și față de sufletul lor.

Ce bucurie e să vezi că ici și colo învie câte unul și începe a „umbla” și a „grăi”.

Ce bucurie e să vezi cum învie morții și la Oastea Domnului.

Dragă cetitorule! Ziua Învierii trebuie să fie ziua morții și învierii tale la o viață nouă! Trebuie să fie ziua răstignirii și morții tale împreună cu Hristos, pentru ca să trăești cu El viu aici pe pământ și dincolo de mormânt.

Preot iosif Trifa, Revista "Isus Biruitorul", anul 1936, nr16, pag. 1