Precum Moise – Pr. Iosif Trifa

„Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul Omului, care este în cer. Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3, 13-17)

Evanghelia de duminică e în legătură cu o întâmplare din Vechiul Testament. Dumnezeu trimisese asupra israelitenilor șerpi veninoși ca pedeapsă pentru păcatele lor. „Atunci, Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: „Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” (Numeri 21, 6-8)

Dumnezeu trimisese asupra israelitenilor șerpi veninoși ca pedeapsă pentru păcatele lor. Atunci «văzând Moise moarte multă în popor, s-a rugat pentru popor și Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe de aramă și îl pune sus într-o prăjină ca pe un semn și tot cel mușcat de șerpi va privi spre el și va trăi.» Și a făcut Moise așa și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă «trăia și nu murea» (Numeri 21, 6-8).

Semnul șarpelui de aramă a închipuit înainte cu mii de ani Jertfa Crucii de pe Golgota și darul mântuirii ce l-a adus această Jertfă. Cel ce privea spre șarpele de aramă a lui Moise «trăia și nu murea». Tot așa și cel ce primește darul Crucii de pe Golgota scapă de moarte și pieire sufletească. Și tu trebuie să simți păcatul ca pe un șarpe ce te mușcă de moarte. Începutul mântuirii tale sufletești acesta este: să afli mai întâi cu groază că eşti osândit şi pierdut pentru păcatele tale, să afli că păcatul te-a mușcat de moarte și din această moarte te poate scăpa numai Jertfa Mântuitorului. Numai simțind mai întâi grozăvia și greutatea păcatului, vei simți darul și mântuirea ce curge din Jertfa Crucii. Nu este pe acest pământ o vorbă mai grea decât «păcatul» și nu este o învățătură mai minunată decât aceasta că Iisus s-a răstignit pentru păcatele mele și ale tale. Nu este în această lume o osândă mai maredecât aceasta: «plata păcatului este moartea» (Romani 6, 23) și nu este o veste mai de bucurie decât aceasta că, Iisus ne-a scăpat prin moartea Lui de această osândă. Jetfa Crucii de pe Golgota este temeiul și temelia creștinismului și a unei vieți de creștin. Jertfa Crucii este firul cel roșu care trece prin toate Scripturile.

Dacă azi este atâta moarte sufletească în lume, apoi pricina este tocmai aceasta că foarte puțini primesc cu adevărat darurile ce le dă Jertfa Crucii. A primi cu adevărat pe Mântuitorul și Jertfa Lui înseamnă să-ți dai seama că dacă Crucea și Jertfa Lui te-a scăpat de la pieire, apoi tu trebuie să te pui cu totul în slujba Lui, tu trebuie să fii averea Celui răstignit. Mâinile tale, picioarele, ochii, vorbele, banii, averile și toate lucrurile tale sunt averea Mântuitorului și trebuie să le pui în slujba Lui. Jertfa Crucii trebuie să te oprească la fiecare pas să-ți dai seama ce a făcut Iisus pentru tine, cu ce iubire te-a iubit ca și tu să iubești, cum te-a iertat ca și tu să ierți, cât a suferit ca și tu să suferi.

Ai primit tu, cititorule, Jertfa și darul ce-l dă Crucea Mântuitorului? O, dragă cititorule, să ști tu cu ce dar te îmbie Domnul și tu nu vrei să-l primești? Șepii păcatelor sug mereu sângele și vlaga ta sufletească și tu nu primești darul și mântuirea ce ți-o dă Jerfa Crucii? Când stai la picioarele Crucii și sub puterea Crucii, șerpii ispitelor, patimilor și păcatelor n-au nici o putere asupra ta. Bătrânilor, tinerilor, bărbaților, femeilor, copiilor priviți și primiți darul Crucii de pe Golgota ca să scăpați de moarte și pieire sufletească. Toți cei mușcați de șerpii păcatelor, ispitelor și patimilor primiți darul ce-l dă Jertfa Crucii ca să scăpați de moarte și pieire sufletească!

Cititorule! Te-a mușcat și pe tine șarpele păcatului? Primește fără zăbavă jertfa Crucii, altcum ești pierdut.

Preot Iosif Trifa