Ploaia Cuvântului Biblic – Pr. Iosif Trifa

Ce putere tainică este în Cuvântul lui Dumnezeul! Nici un alt cuvânt din această lume nu are puterea pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Iar această putere ne-o arată şi ne-o recomandă Însuși Dumnezeu. Însuşi El ne spune despre Cuvântul Lui că este ca o ploaie aducătoare de roadă. „Precum ploaia şi zăpada se coboară din cer şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să odrăslească… tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, şi va face voia Mea“ (Isaia 53, 10-11).

Ce minunată asemănare! Cu adevărat aşa este Cuvântul lui Dumnezeu, o ploaie binecuvântată. Ce binecuvântare este ploaia pentru pământ, pentru ogoare, pentru pomi, pentru tot ce trăiește şi viețuieşte pe pământ! Totul are lipsă de ploaie și totul ar pieri fără acest dar ceresc.

Aşa este ploaia cuvântului biblic. Un dar de viață fără de care nimic nu poate trăi și nu poate rodi. Un dar de Sus care aduce putere de viaţă şi rodire.

În lume se găsesc ape și de râuri și de lacuri și de fântâni. Dar, pentru rodire, apa aceasta  niciodată nu poate face ceea ce face apa ce cade din cer: ploaia.

O grădină sau un ogor, udat numai cu apă de fântână, niciodată nu va da roada pe care o dă un ogor udat cu ploaia de sus. De ce? Pentru că s-a constatat că ploaia ce cade din cer are ceva deosebit, ceva ce nu are nici o apă de pe pământ. Are tocmai acel ceva ce face rodul şi ajută odrăslirea şi rodirea.

Aşa e şi Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt şi pe pământ destule „ape“ bune de cărți, de învăţături, de sfaturi, de îndrumări utile, dar „apa“ aceasta niciodată n-are puterea pe care o are „apa“ ce cade de Sus din cer: ploaia cuvântului biblic.

Vezi câte un om învârtoşat cu totul în păcate şi fărădelegi. Vânturile ispitelor şi păcatelor au uscat cu totul țarina inimii lui. Te apropii de el prin cuvântul tău, cu sfatul tău; nu prinde nimic. Nu poţi face nimic. Dar când cade peste el, peste pământul inimii lui, ploaia cea binecuvântată a Cuvântului lui Dumnezeu, deodată vezi cum se moaie „pământul“ şi prinde putere şi dă rod şi rodire.

Când cade ploaia învățăturilor şi a sfaturilor noastre, „ogoarele“, de regulă, stau uscate, pe loc. Dar când se revarsă ploaia cuvântului biblic, totul înverzeşte şi rodeşte. Este acesta un adevăr ce se poate vedea şi constata oricând. Atrageţi pe un om lumesc în şcoala cea mare a Bibliei, sub ploaia cuvântului biblic, şi veţi vedea îndată marea minune a schimbării vieții lui. Biblia îl schimbă pe om, pentru că în ea există ploaia cea binecuvântată care adapă „pământul“ şi îi dă dar şi putere de rodire.

Este acesta un adevăr ce se poate vedea într-un chip mare şi minunat şi la Oastea Domnului. Plouat-au în ţara asta destule ploi de conferinţe, de sfaturi, de biblioteci, de „Astre“, „Ligi“, de „Case culturale“, de vorbiri, de predici chiar — şi totuşi roadele nu s-au prea arătat. Dar când a venit Oastea Domnului şi a slobozit peste ţara asta, cu mai multă putere, ploaia cuvântului biblic — deodată ogoarele şi câmpurile sufleteşti din ţara asta au început să înverzească, să înflorească şi să dea roade bogate de viață nouă.

Slăvit să fie Domnul! În 15 ani de Oaste am împărțit în popor aproape 100 de mii de Biblii. Iar ploaia acestor Biblii nu se va întoarce fără rod. A plouat şi peste pământul ţării mele, şi roadele se arată în toate părțile. „Țărănimea cea nouă“ este rodul acestei ploi. Pe meleagurile țării mele înfloresc florile, înfrunzesc pădurile, înverzesc câmpiile, leagă holdele şi roduri bogate se arată în toate părțile.

Slăvit să fie Domnul! „S-a vărsat apă şi în pustia şi ţara cea fără de apă“ (Isaia 35, 1).

Ploaia aceasta este cea mai mare izbândă a Oastei Domnului şi cea mai mare bucurie şi mângâiere a mea. De acum, slobozeşte, Stăpâne, pe robul Tău în pace… ploaia Cuvântului Tău nu se va întoarce fără rod.

Dragă cititorule! Simţi că se observă secetă şi uscăciune în ogorul vieţii tale? Lasă ploaia cuvântului biblic să cadă peste el! Cumpără-ţi o Biblie, citeşte cu stăruinţă şi rugăciune în ea, stai sub ploaia Cuvântului şi te vei mira tu însuţi de marea şi minunata schimbare ce se va face în viaţa ta. Te vei mira tu însuţi de roadele ce le vei vedea răsărind pe urma acestei ploi binecuvântate.

Preot Iosif Trifa, Biblia - Cartea Vieții