Pilda tinerilor postitori – Pr. Iosif Trifa

Prin Biblie trec și tinerii cu multe pilde bune.

Acum pentru postul mare, amintim pilda tinerilor postitori de la Daniel. Tânărul Daniel și solii lui, ne dau o pildă despre postul cel adevărat. Citiți cartea lui Daniel și veți afla în postul acestor tineri, cele trei cerințe principale ale postului.

Întâi, tinerii de la Daniel au refuzat carnea și vinul, hrănindu-se numai cu zarzavaturi și cu acest post erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii ceilalți care mâncau carne și beau vin (Daniel 1). Acesta e postul de mâncare, foarte folositor și sănătății trupului.
În al doilea rând, tinerii se rugau de trei ori în zi (Daniel 6, 10). Adică postul trebuie să fie însoțit și de rugăciunile noastre stăruitoare și fierbinți.

Încă un lucru de mare preț. În al treilea rând tinerii au refuzat categoric să se închine la idolul cu chip de aur al împăratului, preferând mai bine să fie aruncaţi în cuptorul cel de foc decât să se închine la un idol (Daniel 3).

Iată aceasta este a treia cerință a postului: să părăsim idolii, să nu ne mai închinăm la idoli. Idolii n-au fost numai pe timpurile cele vechi, ci idolii sunt și azi.

E plină lumea de idoli la care se închină așa zișii creștini de azi. Astfel de idoli sunt de pildă: alcoolul, tabachera şi tabacul, plăcerile lumeşti, pudra, rujul, jocul de cărţi, trufia, lăcomia de avuţii, etc. A posti înseamnă a te lepăda cu scârbă de aceşti idoli şi de închinarea la ei. Dar postul creştinilor de azi, tocmai aici a dat faliment.

Se leapădă omul de mâncare, mai citeşte ceva de prin cartea de rugăciuni, dar de idoli nu se lasă. Nici un idol nu părăseşte ci pe toţi îi iubeşte. Şi la toţi se închină. Posteşte omul cu tabachera în buzunar, cu sudalma în gură, cu răutatea în inimă, cu mândra „după deal”.

Despre postul acesta spunea și proorocul Isaia: În ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcois cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o zi? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? (Isaia 58, 3-5).

Deci iată, tinerii postitori de la Daniel, ne pot fi o pildă bună tuturor; tinerilor ca şi bătrânilor.

Să urmăm şi noi pilda lor.

 

Preot Iosif Trifa – Isus Biruitorul, anul 1936, nr. 12, pg. 3