Pâinea, Apa și Focul Cuvântului Biblic – Pr. Iosif Trifa

Ce carte binecuvântată este Biblia! Este Cartea pe care a scris-o Însuşi Dumnezeu. Şi pe care o recomandă Însuşi Dumnezeu. În Biblie sunt 10 asemănări prin care Dumnezeu Îşi recomandă Cuvântul Său. În fruntea acestor asemănări stau însă cu deosebire aceste trei: Dumnezeu Îşi aseamănă Cuvântul Său cu pâinea, cu focul şi cu apa.

Ce minunat! Însuşi Dumnezeu ne spune: Cuvântul Lui e ca pâinea, ca focul şi ca apa.

Pâinea, focul (în care e şi lumina) şi apa sunt cele trei elemente, fără de care nu este viaţă şi nu poate trăi nici un fel de vietate. Luaţi aceste trei elemente de pe pământ, şi pământul va rămâne o planetă moartă, o lume moartă. Scoateţi dintr-o casă pâinea, focul şi apa şi casa aceea şi toți dintr-însa au murit. Luaţi unui om pâinea, focul şi apa; l-aţi omorât, i-aţi luat viaţa. Pâinea, focul şi apa sunt cele trei daruri scumpe care ne dau viața şi ne-o întrețin.

Şi acum ce ne spune Dumnezeu? Ne spune lămurit că şi viaţa cea sufletească îşi are cele trei elemente ale ei: pâinea, focul şi apa. Iar aceste trei elemente sunt Cuvântul lui Dumnezeu, fără de care omul nu poate trăi sufleteşte.

Dumnezeu ne spune lămurit că nu numai cu pâine va trăi omul, ci trebuie să se hrănească și cu pâinea cuvântului biblic. Şi ne spune Dumnezeu că este Cuvântul Lui ca un foc care ne aprinde, ne încălzeşte şi ne luminează viața cea sufletească. Şi ca o apă e Cuvântul Lui, o apă care adapă setea sufletului. Şi se coboară din cer peste țarina inimii noastre ca o ploaie făcătoare de roduri.

Ei, şi dacă ne uităm în lume, ce vedem? Din viața sufletească a oamenilor lipsesc tocmai aceste trei elemente: pâinea, focul şi apa Cuvântului biblic. Vedem o lume moartă, o viaţă moartă, tocmai fiindcă lipsesc cele trei elemente: pâinea, focul şi apa. Cuvântul lui Dumnezeu nu a ajuns încă o „pâine“, un „foc“, o „apă“ pentru orice suflet de creştin, pentru aceea sunt atât de puţini creştinii care trăiesc şi biruie.

Ah, ce lucru grozav se vede azi în lume! Strânge omul bucate, strânge lemne, strânge hrană pentru corp. Dar de pâinea şi hrana cuvântului biblic nici habar n-are.

Vai de casa în care nu există pâine, apă şi foc! Vai de casa din care lipsesc pâinea, apa şi focul cuvântului biblic! Vai, ce lucru grozav se poate vedea în lume! De sus, din cer, Domnul Dumnezeu strigă: Pâine este Cuvântul Meu, hrăniți-vă cu el! Dar, drept răspuns, omul strânge totul numai pentru gură şi stomac. Şi strigă Domnul de sus: Apă este Cuvântul Meu, adăpaţi-vă cu ea, beți din ea! Dar, drept răspuns, omul se adapă şi se îmbată cu rachiu. Şi foc este Cuvântul Meu, strigă Domnul de sus! Încălziți-vă cu el, aprindeţi-vă cu el! Dar, drept răspuns, omul se încălzeşte şi se aprinde cu petrecerile, cu dragostea lumească, cu politica etc…

Omule dragă, tu te îngrijeşti să ai pâine, foc şi apă în casa ta. Şi bine faci. E o datorie acest lucru. Dar eu te întreb: De ce nu te îngrijeşti să ai pâine, foc şi apă şi pentru sufletul tău? De ce n-ai şi Biblia în casa ta? Omule dragă, eu te rog fă-ți tu socoata cât dai într-o singură iarnă pentru a avea pâine, lemne şi foc în casa ta. Desigur, socoata va arăta câteva mii de lei. Iar pentru ca să ai şi pâinea, focul şi apa cuvântului biblic, nu te înduri să-ți cumperi o Biblie. Cu puțini lei îţi poţi cumpăra pentru o viaţă întreagă pâine, apă şi foc duhovnicesc. Şi nici măcar atât nu vrei să faci? Bagă de seamă, omule! Cuvânt nu vei avea în Ziua Judecăţii că n-ai putut avea o Biblie, când pentru cele trecătoare ai cheltuit zeci de mii de lei.

Şi ia seama, omule, chiar dacă nu ştii să citeşti, tu tot nu vei avea un răspuns deplin în Ziua Judecății. Căci la Oastea Domnului au învăţat carte atâția şi atâția de dragul Bibliei, de dragul de a se hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, cum ei au putut face acest lucru, îl poţi face şi tu.

Frații mei! Din nici o casă a noastră să nu lipsească pâinea, focul şi apa cuvântului biblic!

Şi să strigăm peste tot, tuturor, să nu mai stea nimeni fără pâine, foc şi apă în casă. Oriunde mai vedeţi o casă fără pâine, foc şi apă — dați asalt, dați năvală, iubiții mei frați, asupra ei şi nu slăbiți atacul până nu va avea şi casa aceea pâine, foc şi apă.

Preot Iosif Trifa, Biblia - Cartea Vieții