Omul cel vechi și omul cel nou – Pr. Iosif Trifa

Chipul de alături ne arată o icoană din facerea lumii, când a făcut Dumnezeu, în ziua a cincea, vietăţile. Istoria despre facerea lumii e foarte simplă, dar plină de înţeles şi înţelepciune. „Şi a văzut Dumnezeu că sunt bune”, aşa ne spune Biblia că a zis Domnul după fiecare zi din cele şase zile în care a făcut lumea şi pe om. „Şi s-a uitat Dumnezeu peste tot ce făcuse şi iată, toate erau foarte bune” (Facere 1). Dar n-a trecut mult şi lumea cea bună s-a tulburat. Adam a păcătuit şi păcatul a tulburat toată faţa şi înfăţişarea lumii făcute de Dumnezeu. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină”, şi s-a făcut lumină în lume şi în sufletul lui Adam.

,,S-a despărţit lumina de întuneric”, dar păcatul a stins lumina din sufletul omului şi întunericul iar s-a amestecat cu lumina. Dumnezeu l-a făcut pe om „după chipul şi asemănarea Lui”, dar păcatul a şters acest chip. Dumnezeu a făcut pe om „stăpân şi domn”, dar păcatul l-a făcut rob şi slugă patimilor.

O, ce cumplită stricăciune a făcut păcatul după facerea lumii! „Şi văzând Domnul Dumnezeu că s-au înmulţit răutăţile oamenilor, s-a căit că a făcut pe om pe pământ şi I-a părut rău” (Facere 6, 5-6). Auzi tu, dragă cititorule, Dumnezeu însuşi s-a întristat de cumplitele urmări ale păcatului şi tu trăieşti în pace cu păcatul? Şi atunci ce a făcut Dumnezeu? El putea printr-un singur cuvânt să strice iar lumea, dar n-a făcut aşa, ci a făcut lumea din nou prin Jertfa de pe cruce a Fiului Său, prin care s-a şters şi s-a iertat păcatul şi osânda omului. Prin această jertfă se naşte omul din nou, a doua oară. Întâi se naşte ca un Adam osândit şi pierdut, iar a doua oară, ca iertat şi mântuit prin jertfa şi sângele Domnului.

Şi eu, şi tu, cititorule, suntem nişte adami pe care păcatul ne întunecă, ne orbeşte, ne robeşte şi ne trage în noaptea şi iadul osândei şi pierzării.

Numai prin jertfa şi sângele Domnului Iisus Hristos putem scăpa de pierzare. Nu este sub cer o vorbă mai grea decât aceasta: „păcatul”; „eşti pierdut pentru păcat”. Şi nu este o vorbă mai dulce şi o veste mai bună decât aceasta că eşti iertat şi mântuit prin jertfa şi sângele Domnului de pe Cruce. Ai primit tu cu adevărat această Jertfă?

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1924, nr. 29, pag. 3