Oastea Domnului în epistolele apostolului Pavel – Pr. Iosif Trifa

Oastea Domnului nu are regulamente și reguli speciale. Pentru că toate regulile și regulamentele ei se află în Cartea Sfântă (Biblie) și în învățătura sfintei Biserici.

Îndeosebi însă, ostășia Domnului își are regulile și rânduielile ei în epistolele apostolului Pavel. Toate regulile unui bun ostaș al lui Hristos se află în epistolele celui mai viteaz ostaș din câți a avut armata Domnului pe pământ: sfântul Apostol Pavel.

În epistolele apostolului Pavel afli totul ce trebuie ostășiei tale. În epistolele marelui apostol, Oastea își află toate rânduielile ei și ostașul toate armele și  regulile lui.

Oastea Domnului nici nu este altceva decât o întoarcere a noastră la traiul fraților și surorilor din epistolele apostol Pavel.

Dumnezeirea s-a îngrijit să ne lase oameni care să pună în faptă și în practică Evanghelia lui Hristos. Un astfel de om binecuvântat a fost îndeosebi marele apostol Pavel. Epistolele lui nu sunt altceva decât trăirea Evangheliei; punerea ei în faptă și în practică. Cu „frații” și „surorile” lui, apostolul Pavel a trăit din plin Evanghelia și ne-a lăsat și nouă o pildă despre cum trebuie trăită. Ne-a dat și ne-a lăsat o pildă despre cum trebuie trăită și păstrată marea Familie a copiilor lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt a făcut-o în ziua Cincizecimii.

Creștinătatea a dat un fel de faliment, tocmai pentru că s-a depărtat și a părăsit marea pildă de trăire a Evangheliei pe care ne-a lăsat-o marele apostol Pavel. S-a depărtat de traiul fraților și surorilor din epistolele apostolului Pavel.

Noi, ostașii Domnului, nu facem altceva decât să ne silim să ne întoarcem la viața simplă, plină de dragoste, a fraților și surorilor din epistolele apostolului  Pavel.

În epistolele apostolului Pavel aflăm totul ce ne trebuie pentru Oastea și ostășia noastră. În epistolele lui aflăm programul Oastei: Iisus cel Răstignit (1 Cor. 2, 2). În epistolele lui aflăm cum trebuie să fie adunările, vorbirile și rugăciunile de la Oaste.

În epistolele apostolului Pavel aflăm că trebuie să și suferim pentru Hristos. „V-am spus de mai înainte că veți avea de suferit, ceea ce s-a și întâmplat” (1 Tesaloniceni 3, 4) și se întâmplă și azi și se va întâmpla până la sfârșitul veacurilor, pentru că „toți cei ce vor să trăiască în Iisus Hristos cu evlavie, vor fi prigoniți” (2 Timotei 3, 4).

Apostolul Pavel L-a vestit pe Iisus cel Răstignit în nesfârșite prigoane, hule și suferințe. Legat în lanțuri, Îl predica pe Iisus pentru că „cuvântul lui Dumnezeu nu se poate lega” (2 Timotei 2, 9). În prigoană, să-L vestim și noi pe Domnul Iisus, fără frică.

Frații mei! Citiți mereu epistolele apostolului Pavel, căci ele sunt Catehismul Oastei noastre. Și dați-le și altora să le citească, pentru că în ele este o mare putere de convertire.

Întocmai ca în Evanghelii, în epistolele apostolului Pavel se află viață și putere, pentru că ele au fost scrise de pe câmpul cel mare de luptă și de trăire a Evangheliei. Apostolul Pavel nu și-a scris epistolele din birou, din cancelarie, de sus de la masa de scris, ci le-a scris de acolo de jos, de pe câmpul cel mare de luptă, de osteneală, de trudă și jertfă sfântă pentru cauza Domnului. De aceea până la sfârșitul veacurilor, epistolele lui vor crea noi și noi luptători pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Epistolele pauline sunt scrise de unul ce și-a schimbat viața pe drumul Domnului, de aceea ele vor schimba mereu, până la sfârșitul veacurilor, vieți și suflete pierdute. Epistolele pauline le-a scris un  nebun pentru Hristos, de aceea ele vor crea mereu, până la sfârșitul veacurilor, noi și noi nebuni pentru Hristos.

Astfel de nebuni să fim și noi, iubiți frați și surori. Să-L vestim și noi pe Iisus cel Răstignit de pe câmpul cel mare de luptă, de trudă și jertfă pentru cauza Domnului și atunci vom putea să aducem și noi multe suflete pierdute la picioarele Crucii.

Preot Iosif Trifa, Ziarul "Isus Biruitorul", anul 1936, nr 27, pag 7