O mare minune: Cine a scris Biblia? – Pr. Iosif Trifa

Cine a scris Biblia? Răspunsul la această întrebare este şi el o minune, o mare minune, ce ea singură ar trebui să-i aplece pe toţi necredincioşii în faţa acestei Cărţi.

Biblia n-a fost scrisă de un singur om şi nici într-un singur loc şi într-un singur timp. Ea a fost scrisă de diferiţi oameni, care au trăit în diferite locuri şi timpuri, într-un răstimp de veacuri întregi (cam 1600 de ani, începând de la Moise, cu 1500 de ani înainte de Hristos, şi până la Sf. Evanghelist Ioan, prima sută de ani după Hristos). Şi cei care au scris Biblia n-au fost nici de acelaşi rang: unii au fost păstori; alţii, împăraţi; unii, pescari; alţii, cărturari; unii, mai învăţaţi; alţii, mai puţin învăţaţi.

Ei bine, minunea tocmai aici se arată. Toţi scriitorii Bibliei parcă au stat la aceeaşi masă de scris, parcă au avut acelaşi gând şi au scris în acelaşi gând. Scrisul lor se întregeşte. Scrisul lor dă un întreg. Cele 80 de cărţi ale Bibliei dau un întreg. De la începutul şi până la sfârşitul Bibliei, găseşti un lanţ de fier, ce leagă, rând cu rând, pagină cu pagină, carte cu carte. Nu poţi nici lua ceva din ea şi nici să pui. Nici o altă carte din lume n-are această legătură de fier.

Luaţi, spre pildă, cărţile de medicină ce s-au scris de-a lungul celor 1600 de ani şi le legaţi laolaltă. Ele sunt scrise de medici, dar, vai, ce amestecătură grozavă şi nepotrivită prezintă! Daţi unui bolnav doctoriile din această amestecătură şi desigur se va prăpădi.

Dar Biblia este o Carte de doctorie sufletească ce şi-a păstrat şi îşi va păstra leacurile sufleteşti din ea, până la sfârşitul veacurilor, pentru că ea este Cartea lui Dumnezeu.

Biblia este o Carte desăvârşită. Ea e Cartea Vieţii. La alcătuirea ei a lucrat Mâna lui Dumnezeu. Biblia a ieşit din pana Duhului Sfânt.

Preot Iosif Trifa, Biblia Cartea Vieţii