Numărat şi împărţit (II) – Traian Dorz

Multe puteri ale răului sunt pornite împotriva celui credincios şi multe curse şi primejdii îl pândesc neîncetat de-a lungul drumului său. Mulţi urmăritori vor fi puşi mereu pe urmele lui să-l iscodească, să-l învinuiască, să-l vândă. Şi multe curse îi sunt aşezate în calea lui.

Dar tocmai pentru aceasta Domnul a avut grijă să-i dea credinciosului Său nu numai îmbărbătări la fiecare pas, şi învăţături cum să cunoască şi să se ferească de primejdii şi de vrăjmaşi, ci şi asigurarea ajutorului Său şi a ocrotirii Sale sigure şi puternice, în orice loc şi împotriva oricărui vrăjmaş. Să fii convins, să fii absolut sigur, că trebuie să nu ai nici un fel de teamă, de nici un fel de vrăjmaş.

Nici de cei ce umblă ziua în amiaza mare, adică oarecum legal, în contra ta. Nici de cei care se furişează prin întuneric, adică iscoditorii ascunşi şi pânditori. Da, trebuie să nu te temi de nici unii dintre ei. Căci Dumnezeul tău este totdeauna între tine şi ei. De un singur lucru trebuie să te temi neîncetat: ca nu cumva să calci voia Domnului tău. Ca nu cumva să te înşele vreun păcat. Ca nu cumva să te dezlipeşti de Hristos, ieşind de sub ocrotirea Lui. Căci atunci rămas fără adăpostul Lui, orice săgeată te poate ucide, şi orice vrăjmaş te poate birui, şi orice vânt te poate arunca în pierzare.

La picioarele mântuitoare ale lui Hristos, să ştii că, atâta vreme cât eşti acolo şi rămâi acolo, poţi să fii deplin liniştit şi încrezător, nu trebuie să te mai temi de nimic (Isaia 51, 6-7; Matei 10, 28).

Scutul tău este atât de puternic, iar Stânca ta atât de înaltă, că nici o săgeată nu te va putea ajunge şi nici o primejdie nu te poate ameninţa.

Puterile Domnului, îngerii Săi, sunt unele din mijloacele Domnului de a ajuta şi de a înştiinţa,  de a salva şi de a pedepsi sau a ucide…

Aceşti slujitori ai Domnului îi însoţesc mereu pe oameni, de la naşterea lor până la moarte (Matei 18, 10), împlinind hotărârile lui Dumnezeu în viaţa lor de pe pământ, fie de salvare, fie de pedepsire.

Nebănuite puteri şi fiinţe cereşti trimise de Dumnezeu, însoţesc paşii noştri, ai fiecăruia, în orice loc, în orice clipă şi în orice cale. Ochii lor văd, urechile lor aud şi mâinile lor înseamnă tot ce facem.

Dar cei care fac răul, trebuie să se teamă permanent, căci dacă sabia slujitorilor pământeşti loveşte necruţător pe cei potrivnici stăpânului lor văzut, cu cât mai necruţător va fi lovit acela care calcă poruncile Celui Nevăzut (Romani 13, 3-4; Evrei 12, 25)!

Credinciosule al lui Hristos, ţine bine minte: îngerii lui Dumnezeu te însoţesc şi pe tine în orice cale mergi, ca să te ocrotească, şi să te apere, şi să te ajute.

Ia bine seama pe ce căi mergi şi ce lucruri faci.  Fă totul în aşa fel ca niciodată sfinţii îngeri să nu fie siliţi să-şi întoarcă faţa cu durere sau cu ruşine, de la faptele tale, sau de la cuvintele tale.

Când după o noapte liniştită pe care am petrecut-o odihnind în aşternutul nostru paşnic şi în mijlocul familiei noastre îndestulate ori sub acoperişul nostru binecuvântat, noi ne trezim sănătoşi, spre bucuria unei noi zile de muncă şi de mulţumiri, atunci frumos este să-L lăudăm pe Domnul şi să-I preamărim bunătatea Sa care ne-a ocrotit odihna ne-a păstrat viaţa şi ne-a ţinut sub paza Sa tot ce avem.

După o zi muncită cu spor, după o cale urmată cu bine, după o nouă împlinire a datoriei noastre, cum ar trebui, cu o bucurie mărită, în conştiinţa noastră împăcată, să-L lăudăm de frumos pe Domnul de la care am avut puterea şi ajutorul, pentru toată munca şi lupta rodnică de peste ziua care ne-am împlinit-o!

Să facem totdeauna asta, cu toată recunoştinţa noastră. Iar când, din pricina neascultării noastre de Dumnezeu, şi drept pedeapsă pentru căderile noastre, sau ca un mijloc pentru curăţirea şi întoarcerea noastră din nou la El, vine o vreme în care Dumnezeu îngăduie să ajungem în încercarea focului, atunci, chiar şi atunci, frumos ar fi să-L lăudăm pe Domnul. Şi cu toată căinţa inimii noastre să căutăm iarăşi împăcarea cu El. Căci în tot ce a făcut, a fost numai bunătatea grijii Lui, ca noi să nu pierim căzuţi în osânda păcatului nostru.

Dumnezeul nostru Bun, laudă şi mulţumire veşnică Ţie! Amin.