Nu faceți din Casa Tatălui Meu – Traian Dorz

Și a zis celor celor ce vindeau porumbei: «ridicați acestea de aici și nu faceți din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.»

Câtă grijă trebuie să avem toți ca să păstrăm cât mai curată și luminoasă Biserica Domnului, Casa Tatălui pe pământ.
În biserică trebuie să fim cu o deplină curăție în rugăciune, în purtare și în ascultare, în credință și în fapte.
Casa Tatălui este Casă de rugăciune și trebuie să fie sfântă și păstrată în sfințenie.
Tot timpul stării noastre în ea trebuie să fim pătrunși de locul și de starea ei sfântă. De prezența puternică a lui Dumnezeu.
Nu faceți din Casa Tatălui Ceresc peșteră de tâlhari!
Nu faceți din biserica Domnului, nici din slujba Lui, un loc și un mijloc de afaceri necinstite și nedemne, de laudă personală și dorințe firești!
Nu faceți din adunarea lui Dumnezeu un teatru de lupte și certuri pentru întâietate, nici un loc unde să vă aruncați unii altora vorbe urâte și priviri dușmănoase!
Nu faceți din Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu pietre cu care să vă loviți unii pe alții!…
Nu faceți din sufletele credincioase, dar neștiutoare, niște partizani pe care să-i atâțați pe unii împotriva altora, nimicind astfel Lucrarea lui Dumnezeu pentru ambițiile voastre!
Nu faceți din copiii lui Dumnezeu robii voștri, cărora să le porunciți și să le impuneți (fiindcă vă ascultă) lucruri care îi vor neferici sufletește!
Nu faceți din adunarea lui Dumnezeu moșia voastră și nu vă purtați cu turma Lui ca și cum ar fi turma voastră cu care puteți face ce vreți. Sau să o purtați pe unde vă place!
Nu face nici tu din copiii tăi sau din ai altora niște mincinoși, niște desfrânați și niște hoți, prin îndemnurile tale și prin pilda ta!
Și nu face din inima ta o peșteră pentru diavolul!
Ca să nu fii blestemat și tu pe veci.

O, Doamne Iisuse Hristoase
ferește-mă de păcatul de a necinsti slujba Ta, Biserica Ta și Numele Tău.
Ajută-mă să umblu cu frică și cu cutremur în slujba Ta,
ca unul care voi da seama în fața Judecății Tale.
Să pot vedea atunci cu bucurie fața Ta, ca slujitorul cel bun.
Amin.

Traian Dorz, Hristos – Izvorul nostru