La praznicul sfinților apostoli Petru și Pavel – Pr. Iosif Trifa

Cu acest prilej, repet ceea ce am spus de atâtea ori.

Cititți pe apostolul Pavel, căci nimeni dintre muritorii pământului n-a înțeles atât de adânc pe Mântuitorul și n-a predicat cu atâta putere pe Hristos cel Răstignit ca el și nici o carte din lume nu atrage pe om cu atâta putere la picioarele Crucii ca epistolele lui.

Dar Apostolul Pavel a fost nu numai un mare vestitor al Evangheliei ci și un profet. A profețit din cuvânt în cuvânt vremile și oamenii de azi.

În a doua epistolă către Timotei, Apostolul Pavel scrie următoarele: „Și aceasta să știi, că în zilele cele de apoi vor veni vremi cumplite. Vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de argint, trufași, hulitori de părinți, neascultători, nemulțumitori, necurați, fără de dragoste, neprimitori de pace, clevetitori, neînfrânați neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având chipul unei credințe iar puterea ei tăgăduind; şi de aceştia te fereşte… ” (II Tim. 3, 1-5).

„Oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși.” (II Tim. 3, 13).

„Iar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor.” (I Tim. 4, 1).

„Căci va veni o vreme câmd oamenii nu vor mai suferi învățătura cea sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Și își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta către basme.” (II Tim. 4, 3-4).

„Iar Duhul arătat grăiește că în vremile cele de apoi se vor depărta unii de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile dracilor…” (I Tim. 4, 1).

Preot Iosif Trifa, „Oastea Domnului”- anul 1930, nr. 26, pag. 1