La Înălțarea Domnului – Pr. Iosif Trifa

După 40 de zile după Înviere, Mântuitorul S-a arătat învățăceilor Săi, încredințându-i că trăiește și dându-le învățături pe care înainte nu le puteau înțelege. Sfântul evanghelist Luca zice că Hristos cel înviat le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Câte învățături sunt pe lume, unele ating urechea, dar puține se leagă de inimă.

Dascălul cel mare al lumii a știut să deschidă urechile și inimile ucenicilor Săi. În școlile omenești se învață ce trebuie să credem, în școala Domnului învățăm cum trebuie să credem. În școlile lumești câștigăm știință și înțelepciune, iar în școala lui Hristos câștigăm viață de veci.

Cât a trăit în trupul omenesc, a putut fi văzut de oameni credincioși și de oameni necredincioși. După Înviere nu Se mai arată tuturor oamenilor, ci numai acelora care ai ochii sufletului lor deschiși. În aceștia strălucește Hristos și se fac mădularele Lui.Soarele, câtă vreme este pe cer, strălucește și luminează tot pământul, iar după ce scapătă sub orizont aprinde stelele de pe cer, care primesc strălucire de la soarele dispărut. Tot astfel Iisus, înălțându-se la cer, a trimis lumina Sa în sfinții apostoli și în toți binecredincioșii creștini de pe pământ, care săvârșind călătoria acestei vieți, se sălășluiesc în fericirea veșnică, iar chipurile lor, alături de îngeri, împodobesc sfintele lăcașuri de închinare.

 

Preot Iosif Trifa, „Lumina satelor”, anul 1923, nr. 19, pag. 3