La botezul Domnului – Pr. Iosif Trifa

Prin darul botezului din râul Iordan, Mântuitorul Hristos a spălat păcatul strămoșesc și a înnoit omenirea prin apă și prin Duh. Acest dar al înnoirii și nașterii din nou prin apa și Duhul botezului a trecut apoi asupra fiecărui om. Prin darul botezului, fiecare om se spală de păcatul strămoșesc și se naște a doua oară pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Iată deci ce dar mare și sfânt ne-a lăsat nouă botezul Domnului din râul Iordanului. Dar să luăm aminte. Darul ce ni l-a lăsat Iordanul cere și datorii de la noi. Dacă darul botezului ne-a făcut fii lui Dumnezeu, apoi trebuie să și trăim și să ne purtăm ca fiii lui Dumnezeu și frați întraolaltă. Dacă Duhul Sfânt s-a pogorât peste noi și dacă trupul nostru este casa Duhului Sfânt (I Corinteni 6, 19), trebuie să se și arate între noi roadele Duhului: iubirea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credinţa, blândeţea, înfrânarea… (Galateni 5, 22).

La praznicul Botezului, creștinii noștri strâng apă sfințită prin vase, ca să o aibă în decursul anului. Un frumos și folositor lucru este acesta, dar pe lângă această apă, să umplem și vasul sufletului și inimii noastre cu apele și darurile Duhului Sfânt, pentru ca să ne apărăm cu ele inima de felurite necurății ce se pun pe ea în decursul anului. Aceasta este apa cea curățitoare despre care așa de frumos spun cetaniile de la praznicul botezului: „Așa grăiește Domnul: Cei însetaţi veniţi la ape şi beţi fără de argint şi fără preţ…” „Acestea zice Domnul: Spălaţi-vă și vă curățiți , scoateți vicleșugurile din inimile voastre. Părăsiți răutățile voastre, învățați-vă a face bine. Căutați judecata, izbăviți pe cel năpăstuit, faceți dreptate văduvei și săracului…”Și atunci de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, ca zăpada le voi albi și de vor fi ca roșeala, ca lâna le voi albi… (Isaia 1, 16)

Aceasta este taina cea mare a Botezului, curățirea de păcate și înnoirea vieții.

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor anul 1924, nr. 1, pag. 5