Jertfa Crucii – Pr. Iosif Trifa

Jertfa Crucii este temeiul și temelia mântuirii noastre, de aceea spunea apostolul Pavel pe tot locul «că predică pe Hristos cel răstignit» și «se laudă cu crucea Domnului». Dar Jertfa Crucii numai atunci poate fi mântuitoare de suflet dacă înțelegem 3 lucruri: ce înseamnă Crucea, ce ne dă Crucea şi ce cere de la noi Crucea?

Ce înseamnă Crucea? Crucea înseamnă să-ți dai seama despre darul cel mare al dragostei și iertării dumnezeiești. La picioarele Crucii, tu cititorule trebuie să te simți mai întâi apăsat și doborât de păcatele tale, trebuie să te simți un Adam izgonit în noaptea și iadul pierzării ca apoi să-ți dai seama că nimeni și nimic nu te poate scăpa din pierzare decât Jertfa lui Iisus. La picioarele Crucii trebuie să-ți dai apoi seama că păcatele tale bat cuie în mâinile și picioarele lui Iisus și omoară pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea tu trebuie să plângi păcatele tale și să începi a urî din tot sufletul tău păcatul.

Ce ne dă Crucea? Tot darul mântuirii noastre, toată pacea, toată puterea și toate bunătățile noastre sufletești izvorăsc din Jertfa Crucii. Întrebați despre acest adevăr pe tâlharul din dreapta lui Iisus care a gustat din acest izvor primul. Crucea a zdrobit și “capul şarpelui”, adică pe diavolul. în vremea lui Faraon, evreii şi-au stropit ușile caselor cu sângele Mielului de Paști și prin acest semn au scăpat de moarte și de jugul lui Faraon. Așa ne scapă și pe noi sângele Crucii și ne dă darul și puterea să-l biruim pe satana.

Ce cere Crucea? Scripturile ne spun apriat ce cere de la noi Crucea: «voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț mare» (I Corint. 6, 19). «Cei cei sunt ai lui Iisus Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele lui» (Galateni 5, 24). «Pentru toți a murit Iisus, ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru Cel ce a murit pentru ei» (II Corint. 5, 15). Asta înseamnă că dacă Jertfa Crucii ne dă totul și noi la rândul nostru trebuie să dăm tot ce avem lui Iisus Hristos.

Dacă Jertfa lui Iisus te-a scăpat de la pieire, atunci, tu cititorule, trebuie să fii averea Celui răstignit. Mâinile tale, picioarele, ochii, vorbele, gândurile, toate simțirile tale și tot ce ai tu trebuie să pui în slujba Lui și în ascultare de El. La picioarele Crucii trebuie să-ți răstignești și tu “trupul tău cu patimile lui” şi odată cu El trebuie să te îngropi şi tu cu ce este rău în tine pentru ca apoi să “înviezi în Hristos ca o făptură nouă” (II Corint. 5, 17).

Cititorule! Jertfa Crucii trebuie să te hotărască pentru Hristos și poruncile Lui. Dacă tu rămâi mai departe cu toate păcatele tale, asta înseamnă că n-ai o credință destul de încrezătoare; n-ai luat destul din Jertfa Crucii; și n-ai o credință destul de ascultătoare ca să asculți  glasul și chemarea Crucii.

 

Preot Iosif Trifa, Ziarul Lumina Satelor, anul 1923, nr. 12, pag. 4