Invitație la adunarea anuală din Dumbrăveni (SV), 6 August 2016

Slăvit să fie Domnul!

Cu bucurie în suflet vă invităm la adunarea anuală de la Dumbrăveni, Suceava, care va avea loc sâmbătă, 6 august 2016, la Sala de nunți, începând cu ora 16:00.

Tema adunării din acest an va fi de la Filipeni 3, 20-21, fiind în asentiment cu sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului: Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

În partea a doua, tinerii doresc să Îl laude pe Domnul cu un program de cântare și poezie.

Ne rugăm ca Dumnezeul dragostei și al păcii să pună în inima fiecăruia dintre noi dorința de a ne întâlni și de a avea un timp plăcut de părtășie cu El.

O, cât de sublim e totul lângă Tine Drag Iisus
ce lumină înfăşoară, tot ce pe altar Ţi-am pus
ce transfigurare-nalţă duhul nostru pe Tabor
când de slava Ta ne umpli ochii din străfundul lor
şi când Dragostea ne-nalţă spre tărâmul cel sublim
de la care doar o treaptă
şi vom fi-n Ierusalim… (Traian Dorz)

În numele Iubirii, fiți binecuvântați!
Frații din Oastea Domnului, Dumbrăveni, Suceava

Notă: Adunarea va fi transmisă în direct. Înregistrarea adunării din anul precedent (2015) poate fi vizionată aici.