Intrați în anul cel nou cu hotărâre contra păcatelor – Pr. Iosif Trifa

Am ajuns iarăși în pragul Anului Nou , când oamenii își doresc “an nou fericit”. Dar din această urare parcă lipsește Evanghelia, pentru că oamenii își poftesc mai ales bunuri trecătoare: spor la avere, la bani, la vite, la sănătate, etc. Iisus Mântuitorul însă a zis: “Fericiți cei curați la inimă”… Adică Mântuitorul a spus că fericirea stă acolo în lăuntrul omului, în inimă; și iarăși altă dată, a spus că toate relele ies din inima oamenilor (Marcu 7, 22). Așa e și azi. Fără o inimă curată și curățită de păcate, fericire adevărată nu este și nu poate fi.


Stând acum, în pragul anului nou, în loc de „an nou fericit”; eu îți zic, iubite cititorule: “Domnul să-ți ajute să începi o viață nouă cu El și să trăiești anul întreg cu El!”. Dacă faci acest lucru, fericirea vine de la sine. Dar întrebarea e cum să te lepezi de păcate și să începi o viață nouă cu Domnul?  Mai sus se văd două chipuri care îți arată acest lucru. La stânga se vede inima unui om în care satana se făcuse stăpân cu ajutorul celor șapte păcate de moarte (arătate în chip de dobitoace). Îngerul Domnului se vede cum se apropie de cel păcătos și îi arată moartea și sabia judecății. Păcătosul ascultă, aude și strigă îngrozit: “O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din această moarte?” (Romani 7, 24). Păcătosul începe a plânge și atunci, iată, Duhul Domnului se apropie și pătrunde în inima lui cu lumină și dar. Satana fuge cu ceata lui de păcate, păcătosul plânge acum de bucuria mântuirii lui.

Aceasta e calea mântuirii și pentru tine, cititorule. Să te hotărăști contra păcatelor, dar nu cu putere de la tine, ci cu putere de sus, de la Domnul. Când zici: “Am să mă las de beție, am să mă las de suduit sau de alt nărav rău”, diavolul râde și nu se teme că te va pierde. Ba nu se sperie nici când te juri. Dar când cazi plângând la picioarele Crucii și zici: “Mântuitorule! Mă predau Ție, scapă-mă Tu… Îți dau Ție inima mea, gândurile mele, vorbele mele, ochii, urechile, gura și tot ce am… Îți deschid Ție inima mea, intră în ea și Te fă Tu Stăpân și Poruncitor în ea” – atunci diavolul fuge îngrozit.

Dragă cititorule! Când ai căzut la picioarele Crucii și din ochii tăi încep a picura lacrimi, iar de sus începe a picura peste tine sângele Domnului, sângele iertării, atunci să știi că ai intrat într-o stare de mântuire sufletească; și, dacă rămâi în această stare, ești mântuit. Când astfel te-ai hotărât contra păcatelor, dintr-un om vechi te faci un om nou, dintr-o făptură veche, o făptură nouă, dintr-un Saul, un Pavel, dintr-un pierdut un aflat, dintr-un mort un înviat și născut din nou.

În acest înțeles cheamă Oastea lui Iisus pe oameni să se hotărască contra păcatelor. Intrați în Oastea lui Iisus!

Preot Iosif Trifa, Lumina Satelor, anul 1925, nr. 1, pag 1