Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea! – Pr. Iosif Trifa

Sus pe dealul Golgotei, Iisus Mântuitorul câş­tigase o biruinţă definitivă asupra diavolului, asupra lumii, asupra păcatului. Crucea Golgotei dăduse lumii pe Marele Biruitor… Pe cel mai mare Biruitor din câţi a cunoscut vreodată acest pământ trecător.

Şi totuşi, lumea a crezut că poate să-L învingă pe acest Biruitor. Lumea a crezut că Îl poate ţine închis într-un mormânt, păzit de suliţe, de străji. Dar El a biruit. A prăvălit piatra, a deschis mor­mântul şi biruinţa Lui a strălucit în toată puterea ei. El a biruit definitiv şi a asigurat biruinţa tuturor celor care păşesc pe urmele Lui, trăiesc în Nu­mele Lui şi luptă în Numele Lui.

„Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea“ (Ioan 16, 33).

Iisus Biruitorul ne asigură biruinţa Lui. Ne asigură o biruinţă pe care nimeni n-o poate lua de la noi. Iisus e Domnul Biruinţei. El veşnic asigură biruinţă tuturor copiilor Lui.

Toţi cei ce se strâng în numele Lui, toţi cei ce trăiesc în numele Lui, toţi cei ce luptă în numele Lui vor birui. Prin oricâte furtuni şi lupte vor trece copiii Lui, ei vor birui, pentru că în fruntea lor stă Iisus – Biruitorul.

„Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea!“… Domnul are lipsă de luptători. Domnul are lipsă de biruitori, de oameni care să calce pe urmele Lui. El ne cheamă la luptă. Şi El ne asigură biruinţa.

Cei ce luptăm în Numele Lui nu suntem singuri. În fruntea noastră stă El, Iisus – Biruitorul. Şi dacă El este cu noi – de cine ne vom teme? Şi dacă dragostea Lui e cu noi… de cine ne vom înfricoşa? Dacă biruinţa Lui e cu noi – birui‑vom şi noi!

Deci, fraţii mei, cu ochii ţintă la Iisus Biruitorul! Cu El am biruit, cu El vom birui şi cu El vom dobândi pe urmă preadulcea făgăduinţă: „Celui ce biruieşte voi da lui să mănânce din pomul Vieţii care este în mijlocul Raiului“ (Apocalipsa 2, 7).

Preot Iosif Trifa, Fricoșii